Nyhet

Herlig helg med medlemssamling og årsmøte

24. februar 2020

I helgen arrangerte Velferdsalliansen EAPN Norway både årets første medlemssamling og årsmøte i organisasjonen. Det ga oss påfyll, gode diskusjoner og et solid grunnlag for veien videre.

Inspirerende medlemssamling

Medlemssamlingen, som er et seminar som alle medlemsorganisasjonene til Velferdsalliansen inviteres til hvert halvår, hadde denne gangen stortingsvalget 2021 som overordnet tema. På programmet sto blant annet foredrag med Ann Kristin Bekkevold fra Opplevelseskoret, om hvordan hun og kollegaene jobber for å gi barn i lavinntektsfamilier gratis fritidsaktiviteter, og hvordan de arbeider for å gjøre tjenesten tilgjengelig for flest mulig.

Under kyndig ledelse av Astri Klonteig (Opplevelseskoret og Bibi Anka), ble det også jobbet i ulike temagrupper, med hvordan medlemsorganisasjonene kan samarbeide for å gjensidig styrke hverandre, i arbeidet mot fattigdom og utenforskap. I de forskjellige gruppene kom det opp nye idéer om blant annet kommunikasjonsarbeid internt og eksternt, integrering av innvandrere, og hvordan vi kan fremme Opplevelseskortet. Disse innspillene skal vi aktivt bygge videre på frem til neste samling.

 

Helhetlig handlingsplan mot fattigdom

På medlemssamlingen ble også Velferdsalliansens handlingsplan mot fattigdom presentert for første gang. Handlingsplanen skal være en helhetlig plan over konkrete tiltak mot fattigdom, som Velferdsalliansen skal bruke til lobbyvirksomhet rettet inn mot de politiske partienes programarbeid, før stortingsvalget i 2021. Planen har blitt jobbet med av en ressursgruppe, bestående av både sekretariatet og et knippe engasjerte mennesker fra medlemsorganisasjonene, og ble presentert av Kirsten Rytter fra FSA og Olav Strømmen fra sekretariatet.

Arbeidet lobbygruppa har lagt ned ble godt mottatt, og de fikk en rekke verdifulle innspill som tas med i det videre arbeidet. Etter gode diskusjoner og forankring hos organisasjonene, ligger alt til rette for et forsterket politisk påvirkningsarbeid inn mot det viktige valgåret.

Godt og effektivt årsmøte

Årsmøtet forløp uten verken dramatikk eller store diskusjoner. Waqas Hussain (FOREM) og Solveig Askjem (FSA), ledet forsamlingen stødig gjennom sakslisten, bestående av blant annet årsmelding, regnskap, handlingsplan og budsjett, med enstemmige vedtak fra a til å.

I henhold til årsmøteresolusjonen for 2020 skal vi i år arbeide for en helhetlig innsats mot fattigdom, med tiltak som tar tak i de reelle, underliggende årsakene. Hovedfokuset vil være et bedre NAV for brukere og ansatte og reelle tiltak mot barne- og familiefattigdom.

Årsmøtet vedtok også at lobbygruppa har mandat til å jobbe videre med Velferdsalliansens handlingsplan mot fattigdom – med innspillene gitt på medlemssamlingen.

Under valg av styre, der to av styremedlemmene sto på valg, ble valgkomitéens innstilling enstemmig fulgt opp. Grete Eid Johansen fra Fattig talt Ørland og Reidun Berger fra IHSG, tok begge gjenvalg i sine posisjoner. Styret får også med seg årets varaer, Ann-Kirsti Brustad fra Bikuben og Maurice Mokulu fra Team Five. Vi gratulerer dem med en ny periode i styret, og ser fram til å fortsette det gode samarbeidet!

Vi vil takke alle gode bidragsytere og frammøtte for en herlig helg, og gleder oss stort til neste gang vi møtes!

Flere nyheter:

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva...