Nyhet

En oppsummering av et hendelesrikt år

23. desember 2022

Etter et hendelsesrikt år tar Velferdsalliansen EAPN Norway en velfortjent ferie. Vi ønsker alle våre medlemsorganisasjoner, samarbeidspartnere, beslutningstakere og andre aktører på fattigdomsfeltet, en god jul og et godt nytt år. I denne artikkelen skal vi forsøke å oppsummere det politiske året og arbeidet som har blitt gjort.

Covid-19 

2021 har som i fjor vært preget av Covid-19, nedstigning, smittevern og konsekvensene dette har for mennesker som opplever fattigdom og sosial eksklusjon. Det har lenge vært et etablert faktum at mennesker med lavt utdannings- og eller inntektsnivå er en gruppe som rammes hard av pandemien. Disse har i gjennomsnitt dårligere helse, og flere jobber i yrker som har vært spesielt utsatt for nedtegning og permittering.

2021 har vært preget av vaksinasjon, gjenåpning og en ny nedtegning. Velferdsalliansen EAPN Norway er spesielt bekymret for hvilke konsekvenser denne vedvarende usikkerheten vil ha for den psykiske helsen til barn og unge, samt lavinntektsfamilier som må leve med uvisshet om egen økonomi og helse. Dette vil vi fortsette å sette fokus på i 2022.

Stortingsvalg

I september 2021 ble det klart at Norge fikk en ny regjering. Denne gangen sammensatt av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. I et samarbeid med SV har dette ført til en rekke sosiale tiltak som vi i Velferdsalliansen EAPN Norway har jobbet for i mange år. Disse inkluderer blant annet at kutt i brillestøtten for barn reverseres, kutt i barnetillegget for uføre reverseres, en påbegynt tannhelsereform og gratis halvdagsplass i SFO for førsteklassinger.

Velferdsalliansen har også vært i møte med ny politisk ledelse i Arbeids- og sosialdepartementet, Hadja Tajik. Dette var et møte i regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte, som vi er faste representanter i sammen med 11 andre organisasjoner som arbeider på fattigdomsfeltet. I dette møtet fikk vi mulighet til å presentere oss og våre politiske mål, samtidig som vi fikk en forventningsavklaring fra statsråden knyttet til videre samarbeid.

Vi følger regjeringen nøye og forventer at de svarer ut på flere av sine løfter i 2022.

Ulikheten øker 

I 2021 viste nye tall fra SSB at ulikheten i Norge øker mer enn antatt. En av hovedårsakene til dette er at toppsjiktet i Norge drar fra resten av befolkningen, hvor inntektsutviklingen har vært mindre enn i toppen. At Norge fortsetter å øke innsatsen knyttet til fordeling bør være en viktig prioritet i året som kommer.

I 2021 fikk vi også se at barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt har økt. I antall gjelder dette 115 000 barn, en økning på mer enn 4000 barn. Dette blir tydelig i kommunenorge hvor dette tallet økte i 225 av Norges 356 kommuner. Dette er en utvikling som har vært stigende, og den har mer enn tredoblet seg siden 2001. Dette er svært bekymringsverdig og en trend som Velferdsalliansen har ropt varsko om i mange år. I 2022 krever vi tiltak som en rettet direkte mot familier som med vedvarende lavinntekt. Et av disse er rettet mot kommunene som fortsatt tar i beregning barnetrygd som inntekt for sosialmottakere. Dette er en ordning som har negative konsekvenser både for barnet, foreldrene og kommunen som helhet.

Økte strømpriser

En av de store sakene i siste halvdel av 2021 har vært de dramatisk økende strømprisene som den norske befolkningen nå opplever. Disse prisene er et resultat av økte gasspriser i Europa og økte CO2-avgifter. Denne veksten i pris rammer svært skjevt, og absolutt hardest treffer den mennesker som lever i vedvarende fattigdom. En dobling av strømregningen kan for mange være det som får begeret til å renne over, og fører i det minste til en usikker jul.

Energy poverty har vært et kjent fenomen i Europa i mange år. Dette innebærer blant annet å ikke ha råd til å varme opp sine egne hus. I året som kommer skal vi delta på Right to Energy Conference, hvor vi blant annet skal diskutere rett til energi og sosial rettferdighet, bolig og hvordan man bygger energibesparende hus. Dette er et fenomen som bare kommer til å vokse i Norge og vi følger utviklingen og regjeringens tiltak nøye.

Samarbeid utenfor Norges grenser 

Velferdsalliansen har i 2021 også hatt fokus på vårt arbeid utenfor Norges grenser. Vi har spesielt arbeidet med Det Nordiske Sivilsamfunnsnettverket, hvor vi er stolt medlem. I dette nettverket arbeider vi for å løfte stemmen til sivilsamfunnet og aktualisere rollen til frivilligheten i møte med samfunnets problemer. Samtidig har vi vært en aktiv deltager i Baltic Sea NGO Network.

Vi har også deltatt på flere konferanser, blant annet Nordic Welfare Forum og The European Meetings of People Experiencing Poverty. Samtidig har vi opprettholdt vårt arbeid i EAPN, hvor vi arbeider mot fattigdom i hele Europa.

 

I 2022 skal vi fortsette kampen kom fattigdom og sosial eksklusjon og vil igjen vil ønske alle en god jul og et godt nytt år.

Flere nyheter:

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva...