Endringer i Bostøtten i Norge


—————— PRESSEMELDING FRA VÅRT MEDLEM OFUR——————-

Endringer i bostøtten i Norge
Det har vært flere viktige endringer i bostøtten i Norge nylig, i tillegg til at grunnbeløpet økte. Denne justeringen har gjort at omtrent 25 000 husstander har mistet bostøtten helt, mens 43 000 husstander har fått redusert støtte.
Økningen i grunnbeløpet er ment å reflektere generell lønns- og prisvekst i samfunnet, men det har samtidig gjort at flere husstander ikke lenger kvalifiserer for den samme støttenivået som før.
Dette har vært en kilde til bekymring og kritikk, da mange opplever at de økonomiske utfordringene deres ikke er blitt mindre, selv om inntektsgrensene er hevet.
Dette gjelder spesielt i områder med høye levekostnader, hvor selv små endringer i inntektsgrenser kan ha stor innvirkning på folks evne til å få endene til å møtes.
Satsene ble økt med 10 prosent fra juli 2023, og for 2024 økes det med 4.000 kroner per år for alle mottakere fra og med 1. juli, med første utbetaling i august. Kostnaden er beregnet til 85 millioner kroner i 2024.
Selv om bostøtten ble økt med 10 prosent for å kompensere for økt grunnbeløp, har mange husholdninger fortsatt opplevd en reduksjon i støtten. Økningen var et steg i riktig retning for å hjelpe de mest trengende, men for mange var det ikke nok til å oppveie de samlede effektene av endringene, spesielt fjerningen av den ekstraordinære strømstøtten og de justerte inntektsgrensene. Bostøttealliansen har kritisert regjeringen for å redusere den totale bostøtten fra 4,7 milliarder til 3,9 milliarder kroner, og de oppfordrer til økte satser for å bedre hjelpe de som står i en økonomisk utfordrende situasjon.

Varierende satser avhengig av bosted
Det er også forskjellige satser for bostøtte avhengig av hvor i landet man bor. Husbanken opererer med ulike satser og inntektsgrenser basert på geografi, noe som reflekterer de varierende boligkostnadene i forskjellige regioner.
Dette betyr at inntektsgrenser og egenandeler kan være forskjellige avhengig av om man bor i en dyr storby eller i et område med lavere boligkostnader.
For eksempel er inntektsgrensene høyere i byer som Oslo og Bergen enn i mindre kommuner, fordi boligkostnadene er klassifisert som høyere i disse byene. Dette kan føre til at personer i byer med høye boligkostnader kan motta mer støtte, selv om leiekostnadene kan være like høye i noen mindre områder.
Det er utfordrende å komme med konkrete oppsett og tall for hvordan disse endringene
enkelte, da det er stor variasjon fra sted til sted og dermed også ulike satser for bostøtte. Dette gjør det vanskelig å gi en eksakt fremstilling av situasjonen som gjelder for alle husstander i Norge.

Regjeringens tiltak har som mål å tilpasse støtten etter de lokale boligmarkedene, men det har også ført til bekymring og kritikk fra ulike hold, da mange mener at de nye satsene ikke fullt ut kompenserer for de høye levekostnadene mange opplever i dag.
For ytterligere informasjon og detaljer om de nye satsene og hvordan de påvirker deg, anbefales det å kontakte Husbanken.

PRESSEMELDING FRA VÅRT MEDLEM OFUR