Nyhet

Et innholdsrikt halvår

27. juni 2022

Det nærmer seg en velfortjent sommerferie for oss i Velferdsalliansen EAPN Norway. Men før vi gjør det skal vi oppsummere en hendelsesrik vår.

Samle organisasjonen

Denne våren så vi relativt få begrensninger på virksomheten vår, knyttet til koronarestriksjoner. Det var er friskt pust å kunne reise både inn- og utenlands igjen, møte samarbeidspartnere i andre land, og ikke minst kunne samle hele organisasjonen til fysiske møter. I mars samlet vi organisasjonen til medlemssamling i Oslo, hvor de fikk mulighet til å danne nye relasjoner, dele erfaringer og inspireres til nye samarbeider og prosjekter. Her satt medlemmene viktige spor i arbeidet som vi har drevet med i tiden etter samlingen. Vi vedtok både handlingsplan og årsmøteresolusjoner som vi har arbeidet aktivt med. 

Politiske prosjekter

Dette halvåret ha også vært preget av flere politiske prosjekter og intensivt arbeid opp mot beslutningstakerne i landet vårt. Vi har blant annet jobbet tett med Samarbeidsforum mot fattigdom for å sette våre spor og øke medvirkningen i regjeringens arbeid med Tillitsreformen i NAV. Her har vi hatt møter med arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen hvor vi presentere noen av de viktigste hensynene som må tas når regjeringen nå for alvor starter arbeidet med Tillitsreform. Disse var blant annet medvirkning, språk og tilgjengelighet, helhetlig tilnærming, kompetanse og endringsvilje. 

Dette året har det vært frivillighetens år. Velferdsalliansen EAPN Norway anerkjenner den utrolig viktige verdien og rollen som frivilligheten utgjør for samfunnet. Dette gjelder kanskje spesielt for de som har en svakere tilknytning til arbeidsmarkedet, eller som føler seg utenfor. For disse er frivillige organisasjoner et sted hvor de kan føle tilhørighet og bruke sine erfaringer og arbeidsevne på en verdifull og motiverende måte. 
Vi har, grunnet frivillighetens vitale funksjon, vært svært skuffet over regjeringens innsats ovenfor rammevilkårene til de frivillige organisasjonene. Vi ser at kravene for å motta tilskudd er større, tilgang på lokaler og personell er begrenset, samtidig som regjeringen senker grensen for skattefradrag på gaver til frivillige organisasjoner fra 50 000 kr til 25 000 kr. 

Internasjonalt arbeid

I 2022 har vi igjen fått mulighet til å ha fysiske samlinger med våre samarbeidspartnere i andre land. Etter to år med digitale møter har vi blitt veldig bevisst på verdien av fysiske møteplasser og hvike konsekvenser det har for kvaliteten på arbeidet og relasjonsbyggingen. Etter pandemien sitter vi, til tross for visse utfordringer, igjen med verdifulle erfaringer fra digitale verktøy og mulighetene dette skaper for mer internasjonalt samarbeid. 

Dette halvåret har vi vært på flere møter med European Anti Poverty Network i Brussel. Her møter vi kollegaer fra hele Europa som jobber med fattigdom og utenforskap i sine land. Vi har også vært i Stockholm sammen med Nordic Civil Society hvor vi arbeider med å styrke verdien og rollen til sivilsamfunnet i Norden. 

Dette halvåret har vi sett store konsekvenser av det grusomme russiske angrepet på Ukraina. Størst av alt er konsekvensene for den ukrainske befolkningen, både de som blir igjen i hjemlandet og de som har måttet flykte til andre land. Utover i Europa ser vi nå en dramatisk prisvekst på drivstoff, strøm og matvarer. For mange kommer innflasjonen på toppen av en allerede trang økonomi. Vi forventer at regjeringen gjør de rette grepene for å lette på utgiftstrykket som mange føler på nå. 

I sommerferien kan du fortsatt nå oss gjennom de vanlige kanalene og så er vi tilbake for fullt i august igjen. Vi vil ønske dere alle en velfortjent god sommer! 

Flere nyheter: