Nyhet

Europeisk nettverkssamling og People's summit 2023

21. mars 2023

16. til 17. mars har Velferdsalliansen EAPN Norway deltatt med to delegater til Exco, EUISG og People's summit i Porto, for å diskutere viktige saker og lære mer om hvordan vi kan bekjempe fattigdom.

Vi har blant annet startet arbeidet med det Europeiske parlamentsvalget i 2024, selv om vi ikke kan stemme i det, samarbeider vi tett med andre medlemsland for å finne felles løsninger mot fattigdom som vi kan presentere for våre folkevalgte. Videre fikk vi presentert årshjulet for EAPN og EUISG og hadde en diskusjon på hva mer vi ønsker å oppnå og hva som er viktig for oss nasjonalt.

Vi vet at den beste måten å finne løsninger på er ved å jobbe sammen med mennesker som har erfaring med å leve i fattigdom. I den anledning arrangerte EAPN en stor workshop kalt People’s Summit for EAPNs medlemmer og mennesker som har levd i fattigdom, for å sikre oss at kunnskapen og tiltakene våre er målrettet. Vi ble delt opp i tre forskjellige workshops:

  • Hvordan kan vi overvinne hindringene som folk som opplever fattigdom møter når de skal få tilgang til viktige tjenester som energi, bolig og mat?
    • Her ble det tatt opp at tilgang til god offentlig transport, tilgjengelige åpningstider i alle offentlige mottak, og alternative løsninger for mennesker som ikke har tilgang til digitale verktøy er essensielt for å kunne gi alle hjelpen de trenger.
  • Hvordan kan vi overvinne utfordringene mennesker som opplever fattigdom møter når de skal få tilgang til sosiale velferdsordninger (inkludert minimumsinntekt) og anstendige lønninger?
    • Regelverket for å motta velferdsordninger må i alle land bli mindre strengt. Mennesker opplever mye skam og skyld når de skal be om hjelp, og når man i tillegg må gjennom et vanskelig system som «dømmer» alle, er det alt for mange som lar være å oppsøke hjelpen de har rett på.
  • Hvordan kan vi oppnå en ambisiøs EU-strategi mot fattigdom basert på nasjonale erfaringer?
    • Alle land må opprette gode og presise indikatorer som faktisk måler fattigdom slik den rammer mennesker. Man må vise til konkrete resultater på at de sosiale støtteordningene man har, fungerer og at de hjelper menneskene som trenger dem.

Fattigdom er en kompleks og multidimensjonal utfordring, og å overvinne hindringene som folk som opplever fattigdom møter når de skal få tilgang til viktige tjenester som energi, bolig og mat, krever en helhetlig tilnærming. Tross ulike meninger og synspunkt om hvordan fattigdom kan og bør bekjempes, var vi likevel enige om et felles budskap. Vi ser på sosial beskyttelse som mer enn å sikre grunnleggende behov. Sosiale velferdsordninger er viktige verktøy som skaper sosial rettferdighet i samfunnet. De har en forebyggende og bærekraftig effekt som sikrer mennesker fra å havne i fattigdom, de styrker individet, skaper trygge familier, og bygger opp samfunnet til å takle fremtidige kriser. 

Vi gleder oss til å bruke all denne kunnskapen og erfaringene i vårt arbeid, og ikke minst dele det med dere. Sammen kan vi bekjempe fattigdom og skape en bedre fremtid for alle.

Flere nyheter:

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva...