Nyhet

Fattigdomshøring med SV, Ap, Sp, H og LO – 19. august

5. august 2021

Fattigdomshøring med SV, Ap, Sp, H og LO: Hva vil de gjøre for å inkludere de mest utsatte i arbeid?

Det er politisk enighet om at inkludering i arbeid er verdifullt for både enkeltmennesket og samfunnet. I NOU 2021:2 foreslår Sysselsettingsutvalget å styrke satsingen på kvalifisering, utdanning og opplæring. Velferdsalliansen EAPN Norway støtter dette, men ser flere utfordringer:

 

 1. Det er ikke satt i system en ordning for de som trenger et mer langsiktig, arbeidslivsbasert opplæringsløp på vei mot praksisbrev og fagbrev.
 2. Det finnes ikke en forutsigbar økonomisk ordning for brukere som deltar i lengre, praktiske opplæringsløp. I stedet blir de langtidsmottakere av sosialhjelp, som vi mener er en alvorlig fattigdomsfelle. 
 3. NAV har ikke nok ressurser til oppfølging, og brukerne blir kasteballer mellom forskjellige tiltaksarrangører.

 

Vi i Velferdsalliansen EAPN Norway ønsker endringer, og derfor inviterer vi til fattigdomshøring på Arendalsuka! Der vil vi høre hva SV, Ap, Sp, H og LO mener er løsningen på utfordringene vi skisserer. Vår intensjon er å utfordre debattantene til å spille inn nye, radikale grep for å inkludere flere i utdanning og arbeid.

 

Disse deltar i debatten

 • Mirell Høyer-Berntsen, Sosialistisk Venstreparti
 • Kai Steffen Østensen, Arbeiderpartiet
 • Bjørg Sandkjær, Senterpartiet
 • Kristian Tonning Riise, Høyre
 • Trude Tinnlund, LO

Møteleder er daglig leder i Velferdsalliansen EAPN Norway, Honoratte Muhanzi. Innleder, som skal utdype utfordringene og våre løsningsforslag, er politisk nestleder Kirsten Rytter.

 

Praktisk informasjon

 • Tidspunkt: Torsdag 19. august kl. 13.00–14.00
 • Sted: Frivillighetsscenen (Kløckers plass i Arendal sentrum)
 • Streaming/opptak: Arrangementet sendes også live på Facebook og Arendalsukas hjemmeside

Flere nyheter:

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva...