Nyhet

Frivillighetens år 2022!

Velferdsalliansen ⋅ 25. januar 2022

Hva er Frivillighetens år?

Hva er Frivillighetens år?

2022 er Frivillighetens år! Etter forslag fra Frivillighet Norge har regjeringen besluttet at 2022 skal markeres som Frivillighetens år. Frivillighetens år skal være et flomlys på frivillige organisasjoner og frivillighetspolitikken i Norge. Det skal bidra til økt deltakelse og mangfold, og synliggjøring av merverdien frivillig sektor bidrar med i samfunnet. Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet. Mennesker som opplever utenforskap finner ofte en plass i en frivillig organisasjon, og for mange er dette redningen. For unge er frivillig aktivitet en viktig kilde til sosialisering, utvikling og en fremtidig karriere.

Læringskonferansen:

24.01.22, deltok vi i Velferdsalliansen EAPN Norway på Læringskonferansen, hvor temaet var hvordan bidrar læringen som skjer i frivilligheten til et levende og lærekraftig samfunn? Her fikk vi innlegg fra flere frivillige organisasjoner som driver spennende og viktig arbeid for store og små. Dette var en inspirerende konferanse og vi gleder oss til å delta på arreangementer med frivilligheten i fokus.

Hva skal Velferdsalliansen gjøre for å markere Frivillighetens år?

I år skal organisasjonen rette fokuset mot forholdet som frivilligheten. I løpet av pandemien har frivillighet opplevd en stort knekk med dårligere økonomi, færre aktiviteter og lave søkertall. Siden frivilligheten gjør en utrolig stort jobb for samfunnet, og ikke bare individet, mener vi at det er en god investerer å sikre trygge rammer for at frivillige organisasjoner kan drive sin virksomhet. Vi har blant annet reagert sterkt på Regjeringen, sammen med SV, kom til enighet under statsbudsjettsforhandlingene om at grensen for skattefradrag på gaver til frivillige organisasjoner senkes fra 50 000 kr til 25 000 kr. Dette er en av flere saker vi kommer til å fortsette å løfte i året som kommer. Det var også arrangert workshops i forbindelse med medvirkningsarbeidet og strategi for bedre politisk arbeid, hvor hensikten var å kartlegge medlemmenes status/ideer/forslag/utfodringer/muligheter når det gjeldder henholdvis medvirkning og politisk arbeid i sine organisajsoner.

Flere nyheter:

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva...