Fafokonferansen: Når usikkerhet truer

Den 5.desember er Frivillighetens dag. Hva skulle vi ha gjort uten Velferdsalliansen EAPN Norways medlemsorganisasjoner?

Frivillige organisasjoner gjør en uvurderlig innsats for å bedre livene til mange rundt omkring i Norge. Undersøkelser viser at det er flere som synes det er enklere å ta kontakt med en frivillig organisasjon i stedet for NAV, når de trenger hjelp. Frivillighet Norge har i løpet av høsten skrevet under en intensjonsavtale med NAV, slik at samarbeidet mellom frivillig og offentlig sektor blir bedre. Det er bra. For frivilligheten fortjener virkelig en stor takk for alt arbeidet de gjør.

Ikke klart oss uten

For hva skulle vi gjort uten våre frivillige organisasjoner? Hva skulle vi gjort uten Leif Munkelien og hans medarbeidere fra Metal Heads Against Bullying som hver dag jobber for at de som blir mobbet på skolen eller i arbeidslivet skal få en bedre hverdag? Hva skulle vi gjort uten Astri Klonteig som har vært en klippe, og representert Velferdsalliansen EAPN Norway i Sentralt brukerutvalg i NAV på en respektfull og verdig måte? Eller hva med Fattig Talt Ørland som hjelper blant annet familier med gaver nå rett før jul?

Følg programmet og prisutdelingen av frivillighetsprisen 2023 på Frivillighet Norges nettsider.

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva...