Nyhet

Kom med innspill

På mandager klokken 12 arrangerer Velferdsalliansen EAPN Norway erfaringsdebatt for alle medlemsorganisasjoner. Vi trenger dine innspill til hva vi skal ta  for oss på  debatten i den kommende tiden.

Nå er erfaringsdebatten i Velferdsalliansen i gang for fullt igjen. Til nå har vi diskutert medvirkning, men på neste møte ønsker vi dine innspill til hva de kommende møtene kan dreie seg om. Har du noe som din organisasjon ønsker å løfte som sak, og som Velferdsalliansens sekretariat kan bistå med? Ikke nøl med å ytre din mening. Alle forslag er gode forslag.

Bli med på neste møte på teams. Eirik fra sekretariatet sender ut møtelink i god tid i forveien.

Ny politisk medvirker

Velferdsalliansen EAPN Norway har fått ny politisk medvirker. Ønsk henne velkommen! 13.november startet Elida Heløy (25) som politisk...