Nyhet

Kvinnedagen

Velferdsalliansen ⋅ 8. mars 2022

I dag, 8. mars markerer Velferdsalliansen EAPN Norway kvinnedagen. Gjennom årene har denne dagen blitt brukt for å markere viktige saker i kvinnekampen som retten til selvbestemt abort, likelønn og juridiske rettigheter.

I 2022 har vi fortsatt en lang vei å gå når det gjelder ulikhet mellom kjønnene. Tall fra Verdensbanken viser at:

  • Kvinner har i snitt bare 75% av de samme, lovfestede rettighetene som menn har.
  • På verdensbasis er kun 25% av representantene i verdens lovgivende forsamlinger kvinner.
  • Mange land har ulike lover for menn og kvinner, som bestemmer om kvinner har til adgang til å jobbe, starte egen bedrift, eie jord eller å motta arv.
  • Menn eier stort sett alltid mer enn kvinner. På verdensbasis eies under 15% av jorda av kvinner.

Kvinner er fattigere

En av de store utfordringene kvinner over hele verden møter i dag er fattigdom. I mange land lever kvinner under sosiale normer og et diskriminerende lovverk som fører til at de ikke har like stor kontroll over sin egen økonomi som menn. Flere av disse mekanismene er blant annet knyttet til arv og retten til å opprette egen bankkonto eller ta opp lån. Kvinner har også begrenset tilgang på arbeidsmarkedet og ofte er avhengige av menn for å tjene til livets opphold.

Mange kvinner arbeider i dag med uformelt arbeid, som blant annet omsorg for barn og eldre, husarbeid og matlaging. Denne formen for uorganisert arbeid gir ikke tilgang på rettssikkerhet, sykelønn eller pensjon.

 

Utdanning

Selv om utviklingen av jenter som tar utdanning har vært positiv de siste årene er det fortsatt en substansiell forskjell mellom gutter og jenter. 75% av alle barn i barneskolealder som aldri setter sine bein på en skole er jenter. Tall viser også at det er 130 millioner jenter mellom 6 og 17 år som ikke går på skole.

Selv om tallet på gutter og jenter som begynner på barneskolen er tilnærmet likt, ser vi at langt flere jenter enn gutter ikke fullfører skolegangen. Noen av grunnene til dette er at familier ikke har råd til å ha flere barn i skolen, at jentene må jobbe for at yngre søsken skal kunne begynne på skolen, at campus ikke er tilrettelagt for kvinnelige behov, eller at jenter giftes bort i ung alder.  

 

God samfunnsøkonomi å jobbe for likestilling:

Diskriminering mellom kjønnene hemmer den økonomiske og sosiale utviklingen av samfunnet.

Når kvinner og menn får mulighet til å delta på like vilkår og samarbeide med hverandre skapes det bedre økonomiske vilkår for alle, motivasjonen og innovasjonen økes. Uten kvinner går samfunnet glipp av viktig arbeidskraft og nye perspektiver.

Likestilling handler derfor om mye mer enn kvinners rettigheter, men å skape et samfunn som er til gode for alle.

Tall og fakta er hentet fra: https://www.fn.no/tema/fattigdom/kvinner-og-likestilling

Flere nyheter:

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva...