Nyhet

Lansering av Poverty Watch 2021!

Velferdsalliansen ⋅ 17. oktober 2021

På helgens medlemssamling lanserte Velferdsalliansen EAPN Norway sin Poverty Watch for 2021, i anledning den internasjonale dagen for avskaffelse av fattigdom.

Rapporten omhandler fattigdom i Norge i 2021, og dette er tredje år på rad at vi utgir en slik statusrapport. Med rapporten ønsker vi å bevisstgjøre og spre kunnskap om situasjonen rundt fattigdom og utenforskap.

Årets Poverty Watch er høyaktuell. Under årets valgkamp var ulikhet en av de viktigste sakene, både for velgere og parti. Dette har ført til en økende oppmersomhet i samfunnet rundt prolematikker knyttet til vedvarende lavinntekt. I årets rapport drøfter vi flere av disse.

 

Hvordan utvikler fattigdommen seg?

I rapporten presenterer vi den nyeste tilgjengelige statistikken på fattigdom i Norge, samt våre vurderinger av fattigdommens utvikling basert på personlige erfaringer fra mennesker i vår målgruppe.

Rapporten for 2021 viser en økende fattigdom i Norge, og særlig blant enkelte grupper. Mest utsatt er de som er utenfor arbeidsmarkedet og avhengige av offentlige ytelser, innvandrere og unge uten arbeid og utdanning. Rapporten peker også på strukturelle fattigdomsårsaker og deres konsekvenser, som inkluderer kutt og hull i offentlige ytelser, høye bokostnader og helseulikhet.

 

Kort- og langtidseffekter av koronapandemien 

COVID-19 har også preget fattigdommen i 2021. Årets rapport inkluderer derfor en diskusjon rundt de akutte konsekvensene men har sitt hovedfokus på de langvarige konsekvensene av pandemien. Her løfter vi blant annet psykisk helse og tilknytning til arbeidsmarkedet.

 

Hvordan kan vi redusere fattigdommen?

Rapporten avsluttes med vårt syn på hvordan fattigdommen kan reduseres, som bygger på Velferdsalliansen handlingsplan mot fattigdom. Handlingsplanen innebærer konkrete tiltak og finansieringsforslag, som er utviklet i samarbeid mellom våre medlemsorganisasjoner. For å redusere fattigdommen i Norge, mener vi at flere må i arbeid gjennom kvalifiseringsprogram og opplæringsplasser. Videre trenger vi et styrket Nav-system, en mer fleksibel AAP-ordning og en helhetlig opptrappingsplan mot barne- og familiefattigdom, samt lik tilgang på helsetjenester.

 

Hele rapporten kan du lese her:

Flere nyheter:

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva...