Markering

Ønskeliste julen 2022 - Et Norge uten fattigdom!

20. desember ⋅ 2022

Over 400 000 norske husstander sliter med å få økonomien til å gå opp. Og nå, når julen nærmer seg er det for mange enda vanskeligere å få det til å gå rundt!
I løpet av kort tid har det blitt mye dyrere å leve i Norge. Dette rammer først og fremst de som har lite fra før, samtidig så vet vi at det er mange flere enn tidligere som har mye mindre å rutte med. 
Over 400 000 norske husstander sliter med å få økonomien til å gå opp. Og nå, når julen nærmer seg er det for mange enda vanskeligere å få det til å gå rundt!
 
Selv om Regjeringen ved Arbeids-og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) erkjenner at det er en krevende tid for mange i Norge nå, og at det rammer dem som har minst hardest, er det allikevel ikke aktuelt å øke trygden eller hjelpe fattige nordmenn med mer penger til jul. At flere økonomer uttaler at den økonomiske krisen vil vare langt utover neste år, gjør ikke situasjonen noe bedre. Det er svært bekymringsverdig. 
 
Da Einar Gerhardsen i sin tid ble spurt om hva som var det viktigste han hadde oppnådd i politikken, svarte han med de berømte ordene: «Ingen skal lenger måtte stå med lua i hånda». 
Med disse ordene flyttet han skammen bort fra folks skuldre og la ansvaret der det hører hjemme, hos politikerne.
 
Tirsdag 20.desember vil Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge løfte ansvaret over på politikernes skuldre ved å overrekke en julegave til Regjeringen med folkets ønsker for 2023 (ideen er at alle som deltar på markeringen vil bli oppfordret til å ha med seg sin egen ønskeliste til å legge oppi gaveesken/vi tar med penner og post-it lapper på stedet).

Flere politikere stilte opp og holdt appell:

– Mímir Kristjánsson, Stortingsrepresentant Rødt. Her kan du se apellen.
– Kirsti Bergstø, Stortingsrepresentant SV. 
 
Videre var Elisabeth Thoresen fra AAP-aksjonen tilstede. Her kan du se appellen.
Velferdsalliansen har sammen med følgende organisasjoner holdt markering i dag: 
– Leieboerforeningen
– Wayback – livet etter soning
– Spillavhengighet Norge
– LIN (Likestilling, Inkludering og Nettverk)
– Aleneforeldreforeningen
– Bikuben- Regional brukerstyrt senter Nord Norge
– Bibi Amka – Kvinne, våkn opp!
– RIO – interesseorganisasjon tidligere rusmisbrukere
– Marborg – brukerorganisasjon på rusfeltet
 
Følgende organisasjoner og aktører har sluttet seg til markeringen:
Kirkens Bymisjon
UNICEF Norge
KFUK -KFUM
Voksne for barn
OFUR 
ALLEMED
AAP-aksjonen
FØL Norge

Flere nyheter: