Møte mellom regjeringen og Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge

Regjeringen ønsker fremover å prioritere arbeid for å redusere sosiale forskjeller og øke sosial mobilitet, og har i den anledning har arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna møtt med Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge for innspill.

 

Sammen med ni andre organisasjoner på fattigdomsfeltet, er Velferdsalliansen EAPN Norway medlem av Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge. Fire ganger i året har Samarbeidsforum mulighet til å møte med statsråder for å komme med innspill til relevante politiske fokusområder, og 16. februar ble årets første møte avholdt, med arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

 

God diskusjon

Cathrine Austrheim fra Aleneforeldreforeningen holdt innlegg om sosial mobilitet i barneperspektiv, og Lars Erik Andersen fra Velferdsalliansen holdt innlegg om arbeidsmarkedspolitikk. Det ble åpnet for diskusjon etter begge innleggene, og både statsråden og representanter fra Samarbeidsforum hadde gode poenger og innspill. 

 

Det ble spesielt lagt vekt på viktigheten av å ikke sette forskjellige ytelser opp mot hverandre; i stedet for å vurdere hva som kan kuttes for å gi mer midler til andre områder, bør regjeringen heller forsøke å styrke velferdssystemet i sin helhet. Samarbeidsforum slo også fast at dette er noe som haster – endringer må skje , ikke først etter en lang utredningsprosess.

 

Arbeidsministeren takket for møtet, og understreket at politisk ledelse vil ta innspillene med seg videre i arbeidet fremover.


Les mer om møtet på Regjeringens nettsider.