Nettverket Rjukan er blitt medlem av Velferdsalliansen EAPN Norway. Ønsk dem velkommen!

– Hvilken målgruppe jobber dere for? 

Vi har en bred målgruppe, og jobber med inkludering, nyskaping og innovasjon som fører til et ekte og varmt samfunn i Tinn kommune, sier Astri Klonteig som representerer Nettverket Rjukan.  

–Hvordan jobber dere med medvirkning / hvordan inkluderer dere deres medlemmer i arbeidet dere gjør?

Nettverket Rjukan har et ønske om å være med i et lokalt brukerutvalg i NAV, og håper at dette lar seg ordne. Nettverket inkluderer og rekrutterer nye medlemmer gjennom bruktbutikken “Brukt på nytt”, og det har vært en suksess. Alt i butikken er frivillig arbeid, og her får alle bidra.

– Hvordan jobber dere politisk?

Vi ønsker å jobbe mer politisk, og ønsker å delta blant annet i en åpen halvtime i kommunestyret.

– Hvorfor ønsker dere å være medlem i Velferdsalliansen? Hva ønsker dere å få ut av samarbeidet, eller hvordan ser dere for dere at et samarbeid kan være positivt?

Vi ønsker å være med fordi vi trenger det påfyllet som Velferdsalliansen kan gi oss. Noen i nettverket har tidligere vært med i styret i Velferdsalliansen, og vi har tidligere vært medlem. Det er veldig fint å være med igjen, og vi ser fram til å jobbe videre sammen. Nettverket Rjukan har mange nye ideer som vi kan bidra med. 

Det er positivt å være med igjen fordi vi kan bruke kompetansen i Velferdsalliansen, avslutter Astri Klonteig med å si.

Møt opp 1. mai!

1. mai nærmer seg. Befinner du deg i Oslo denne dagen, kan du gå i tog med Velferdsalliansen...