Nyhet

Nominasjon til Tommel opp-prisen 2022

Velferdsalliansen ⋅ 11. mars 2022

Velferdsalliansen EAPN Norway skal i 2022 dele ut Tommel opp-prisen/journalistprisen for sjette gang, og ønsker å få inn så mange gode bidrag som mulig. Prisen skal gå til en journalist som har belyst fattigdom og mennesker som opplever fattigdom på en verdig, respektfull og nyansert måte.

Tommel opp-prisen skal oppfordre til satsing på journalistikk som løfter stemmene og historiene til mennesker som opplever fattigdom og utenforskap, og inkluderer dem i den offentlige samtalen. Dette er viktig for å bryte ned fordommer og spre kunnskap om fattigdommens årsaker og konsekvenser i samfunnet rundt oss. 

Selv om tall og statistikk er nyttig for å følge utviklingen innen ulikhet og fattigdom, mener Velferdsalliansen EAPN Norway at god journalistisk formidling, som viser ansiktene og historiene bak tallene, er langt mer effektivt for å øke bevisstheten rundt fattigdomsproblemet. Fylkesordføreren i Viken Roger Rydberg (AP) som overraket fjorårets pris trakk frem betydningen av Tommel opp-prisen og viktigheten av å snakke om fattigdom for å bryte ned fordommer.

Hvem kan sende inn bidrag? Hva må sendes inn? Og hvilke bidrag vurderes? 

Alle er velkomne til å sende inn forslag til mulige prisvinnere. Forslaget sendes inn på e-post, som må inneholde direktelenke til bidraget som nomineres, eller et bidrag i filformat. Det tas imot bidrag i alle medieformater – eksempelvis skriftlige artikler, radioprogram, podkast, TV-program, dokumentarfilm etc. 

For at et bidrag skal vurderes som en mulig prisvinner må fattigdom være et sentralt tema. Det må også gå tydelig frem når og hvor bidraget er publisert og hvem som har utarbeidet det. 

Har du eller noen du kjenner gjort et journalistisk arbeid som fortjener å nomineres til årets Tommel opp-pris? Eller har du lest, sett eller hørt noe som fortjener en nominasjon? 

Send inn et bidrag innen 15. juni til post@velferdsalliansen.no og merk e-posten «Tommel opp- pris/ journalistpris». Velferdsalliansen EAPN Norway planlegger å dele ut årets Tommel opp-pris den 17. oktober, som er Verdensdagen for avskaffelse av fattigdom.

Flere nyheter: