Nyhet

Nordic Welfare Forum

Velferdsalliansen ⋅ 10. desember 2021

Samlingen ble avhold i regi av Nordic Welfare Center og hadde fokus på den nordiske velferdsmodellen, dets fordeler og ulemper, og hvordan Covid-19 har påvirket velferden i den nordiske regionen.

Onsdag og torsdag denne uken, deltok representanter fra Velferdsalliansen EAPN Norway på Nordic Welfare Forum. Til tross for at arrangementet ble flyttet fra Helsinki til et digitalt format, har det vært en svært vellykket konferanse. Samlingen ble avhold i regi av Nordic Welfare Center og hadde fokus på den nordiske velferdsmodellen, dets fordeler og ulemper, og hvordan Covid-19 har påvirket velferden i den nordiske regionen. 

Onsdag 08. desember:
Dagen startet med en analyse av det nordiske velferdssystemet i etterkant av pandemiens akutte fase. Her diskuterte vi om velferdsmodellen vår fortsatt er distinkt i forhold til resten av Europa og hvilke statlige tiltak som ble iverksatt for å sikre befolkningens velferd. Daglig leder i Velferdsalliansen, Honoratte Muhanzi, deltok her i en paneldiskusjon hvor hun blant annet snakket om den viktige rollen til sivilsamfunnet og frivilligheten under pandemien. 

Etter dette ble det arrangert en bolk om integrasjon av innvandrere i det nordiske arbeidsmarkedet. Her ble vi introdusert for flere organisasjoner og prosjekter som arbeider med nettopp dette temaet, og det ble diskutert hvilken rolle sivilsamfunnet har i integreringen av innvandrere.

Siste bolken for dagen handlet om tillit i samfunnet til myndighetenes beslutninger og hvordan de enkelte landene håndterte kommunikasjonsarbeidet knyttet til pandemien. Høy tillit er et definerende trekk ved den nordiske velferdsmodellen. 

Torsdag 09. desember:
Den andre dagen av konferansen startet med en titt på OECD-landene og hvordan landene kan «build back better» etter pandemien. I sammenheng med dette hørte vi på en spennende sesjon om den voksende rollen til digitalisering i velferdsstaten og hvilke konsekvenser dette vil ha. Her ble det blant annet belyst hvordan digitalisering ofte er fordelaktig for de gruppene som har ressursene til å delta på digitale flater mens lavinntektsgrupper ikke tjener like mye på digitalisering av samfunnet og nyter mindre tilgang.

Andre økt for dagen omhandlet verdien av felles indikatorer for velferdsstaten, både fra et EU-perspektiv og et nordisk perspektiv. Konferansen ble avsluttet ved å skue inn i fremtiden og reflektere over utviklingen av den nordiske velferdsstaten.

Vi takker for en spennende konferanse og gleder oss til neste gang! 

Flere nyheter:

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva...