Nyhet

Nyhetsbrev for april 2023

vol 8 ⋅ april 2023

Velferdsalliansen EAPN Norway markerer i dag Pårørendedagen 2022. Vi ønsker å være med å bevisstgjøre og belyse viktigheten og verdien av pårørendearbeidet, som det viser seg å være altfor lite verdsatt i samfunnet vårt.

Toppsaker denne måneden:

Hovedfokus på møtet var; Hva er de nye utfordringene for frivillige organisasjoner når det gjelder politikk og strategier for sosial inkludering! Hvordan kan frivillige organisasjoner fremme strategier for sosial inkludering? Vår presentasjon fokuserte på hvordan nasjonale handlinger og samarbeid kan føre til nasjonal politikk og deretter gjennom samarbeidet mellom organisasjonene (EAPN) til europeisk politikk og vice versa? Eller hvordan vi samarbeider i EAPN Europe for å fremme strategier for sosial inkludering i EU og i våre respektive land.

Vi ser i tillegg ut etter nominasjoner til Tommel Opp-prisen, vi håper på å motta flere nominasjoner den kommende måneden. I April fikk vi to nye ansatte på kontoret, Ingrid Eitrem og Eirik Aase Ohna, de vil begge jobbe for å styrke organisasjon, hhv mot medlemmene, og for bl.a. økt finansiering. Vi har allerede møtt mange av medlemmene, og gleder oss til å jobbe for dere sier de begge !

NAV’s Omverdensanalyse

Den 25.april ble NAVs omverdensanalyse for perioden 2023- 2035 lansert. I rapporten trekker NAV frem noen brukerforventninger som Velferdsalliansen kan støtte. NAV må sette mennesket i sentrum, øke relasjonskompetansen hos veiledere og motvirke digitalt utenforskap. Velferdsalliansens har gjennom sin medvirkningsgruppe fått innspill fra medlemsorganisasjonene om at brukere må bli møtt med større respekt, og at de som jobber i NAV må se hele mennesket, og ta hensyn til familieperspektivet. Det er viktig at veiledere i NAV bygger en relasjon til brukerne. Vi vil legge ut mer om dette på våre nettsider om kort tid.

Flere nyheter: