Nytt assosiert medlem- IOGT

IOGT er blitt medlem av Velferdsalliansen EAPN Norway. Vi gleder oss til et godt samarbeid!

 

– Hvilken målgruppe jobber dere for?

Vår målgruppe er alle mennesker: Barn, unge, voksne, foreldre og eldre. Vår visjon er at mennesker over hele verden får leve frie og meningsfylte liv uten at alkohol og andre rusmidler hindrer dette. Vi vil arbeide for en politikk som reduserer forbruk og skader, påvirke drikketradisjoner og normer, støtte mennesker med rusproblemer og tilby trygge og utviklende samværsarenaer. Vi jobber for at det skal være lett å ta rusfrie valg, sier Grethe Reinhardtsen som jobber i IOGT.

 

– Hvordan jobber dere med medvirkning / hvordan inkluderer dere deres medlemmer i arbeidet dere gjør?

Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon der alle medlemmer har fulle rettigheter til medvirkning gjennom organisasjonsdemokratiet. Ved våre Sammen-sentre har både frivillige og brukere representasjon i styringsgruppene for hvert senter.

– Hvordan jobber dere politisk?

– IOGT jobber politisk ved å ha møter med stortingsrepresentanter, regjeringen, departement og direktorat. Vi har lokalpolitiske møter på fylkes- og kommunenivå, deltar i rusdebatter, er på Arendalsuka og jobber med påvirkningsarbeid gjennom Actis, vår paraplyorganisasjon.

 

– Hvorfor ønsker dere å være medlem i Velferdsalliansen? Hva ønsker dere å få ut av samarbeidet, eller hvordan ser dere for dere at et samarbeid kan være positivt?

Vi har tanker om at Velferdsalliansens medlemmer og våre medlemmer ofte krysser veier og at vi gjennom dette kan finne gode samarbeidsarenaer om felles ønsket politikk. Det kan også være spennende å se på mulighet for felles prosjektsøknader, sier Grethe Reinhardtsen avslutningsvis.