Nyhet

Pårørendedagen 2022

Ingrid Eitrem og Felipe F. Garcia ⋅ 22. september 2022

Velferdsalliansen EAPN Norway markerer i dag Pårørendedagen 2022. Vi ønsker å være med å bevisstgjøre og belyse viktigheten og verdien av pårørendearbeidet, som det viser seg å være altfor lite verdsatt i samfunnet vårt.

Det er over 800 000 pårørende i Norge som på ulike måter yter halvparten av all omsorg for syke og eldre.  Men mange må streve når den offentlige hjelpen ikke er i samsvar med behovet og denne belastningen gjør at mange pårørende selv blir utslitt og nye pasienter.

Velferdalliansen deltok i dag på seminaret til Pårørendealliansen, hvor de tok for seg temaer som;

Flere nyheter: