Nyhet

Pressemelding: forslag om å endre fribeløpet for uføre

Velferdsalliansen ⋅ 15. november 2021

Ofur - Organisasjonen for uføres rettigheter kommer i dag med en pressemelding angående forslag om endringer i fribeløpet for uføre

Vi vil reise spørsmålet om samfunnet er i ferd med å bevege seg i retning av å utstøte uføretrygdede. Politikernes tankegang om uføres arbeidskapasitet er feil. Innstramming av ytelser fører ikke til at flere kommer i jobb. Dette er syke mennesker med noe restarbeidsevne. Veien tilbake til arbeidslivet er krevende og til og med umulig for mange. Derfor er det trist når dette fører til isolasjon, stress og forverring av livskvaliteten. Ofur vil påpeke noen konsekvenser av forslagene i statsbudsjettet. -fjerning av ca. 42 000 i fribeløp. -økning av taket på egenandelskortet. -høyere priser på medisiner, legebehandling, mat, strøm og drivstoff. -kutt i barnetillegget for uføre. Alt dette fører til økende fattigdom og økt antall barn som vokser opp i fattigdom. Dette vil også svekke uføres rett til å utøve sine demokratiske rettigheter til å delta i organisasjoner, lag, foreninger og partier. Det å fjerne fribeløpet rammer de med minst arbeidsevne. Forslaget som nå ligger på bordet, vil ikke lønne seg før man tjener 80 000-120000 kroner. Dette er skuffende fra vår nye regjering. Ofur mener at effekten av dette vil være at flere vil falle helt ut av arbeidslivet og foreningsarbeid. Resultatet vil være mer psykisk uhelse, ensomhet, isolasjon og fattigdom. Ofur vil legge frem et godt eksempel på en utregning som er utarbeidet av en som viser hvor skjevt man kommer ut hvis dette forslaget blir vedtatt i statsbudsjettet .

For spørsmål og andre henvendelser, ta kontakt med leder i Ofur 
Lars Erik Andersen – 91832833

Flere nyheter:

Partnerskapskonferansen 2024

Den 9.april var det duket for Partnerskapskonferansen 2024 på Gardermoen. Velferdsalliansen EAPN Norway deltok i en panelsamtale med...