Nyhet

Pris for respektfull fattigdomsrapportering

13. mars 2019

Velferdsalliansen, EAPN Norway skal for 3. gang i 2019 gi Tommel opp-prisen (journalistprisen) til en aktør som best belyser fattigdom og fattige med verdighet, respekt og på en nyansert måte.

Forskjellene og antallet fattige familier i Norge øker, de fattige føler og bærer på skam.

Vi opplever at konkrete fakta om fattigdom er lettere å formidle enn årsakene og konsekvensene fattigdom har for individet, og også enklere å håndtere generelt.

Bak de konkrete tallene og statistikk står det mennesker med ansikt og måten de omtales på i media/aviser påvirker opinionen.

Vi leter etter en journalist som skal bidra med å si og fremme noe som har betydning for folk som står utenfor på en verdig og respektfullt måte.

Journalisten skal være en som bryter ned stigma, formidler historier på en måte som gjør at de svakeste kan bli hørt og inkludert i samfunnet, og samtidig gjør deres virkelighet synlig gjennom å belyse bakgrunnen uten å formidle det som sosial pornografi.

Vi håper å få inn bidrag innen 15.mai til post@velferdsalliansen.no

Prisen er planlagt å utdeles 27.september.

Velferdsalliansen/ EAPN-European Anti-Poverty Network Norway

Tel: 0047 932 99 870

Flere nyheter:

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva...