Nyhet

Revidert nasjonalbudsjett

Velferdsalliansen ⋅ 14. juni 2023

Regjeringens forslag som ble lagt frem i mai var derfor skuffende for flere av oss. Budsjettet som nå legges frem, etter flere uker med forhandlinger, har flere elementer ved seg som vi kan være optimistiske over.

I dag 14. juni, kom regjeringen, sammen med Sosialistisk venstreparti, frem til en enighet om revidert nasjonalbudsjett. Denne regjeringen har uttalt i flere tilfeller at det er opptatt av å sikre økonomien til mennesker med lav og middels inntekt, noe som skapte store forventninger om beslutningene. Regjeringens forslag som ble lagt frem i mai var derfor skuffende for flere av oss. Budsjettet som nå legges frem, etter flere uker med forhandlinger, har flere elementer ved seg som vi kan være optimistiske over. 

  • Det tilbakeføres 2,5 milliarder til bistand. Å arbeide for fattigdomsbekjempelse og menneskerettigheter over hele verden er en kjerneverdi for Velferdsalliansen EAPN Norway. Når verden nå er inne i en vanskelig økonomisk tid må Norge bidra for de aller fattigste, som nå opplever tørke, matmangel, sult og død. Årsakene er til dels klimaendringer, dels krigen i Ukraina og de raskt økende prisene på mat, kunstgjødsel, energi, olje og gass. Vi skulle ønske at beløpet som tilbakeføres var større, men er positivte til denne endringen. 

  • Sosialstønaden prisjusteres opp med 3,4 prosent fra 1. juli, opp fra 1,3 prosent. Til tross for at Velferdsalliansen EAPN Norway er bekymret for at sosialstøtten fungerer som en fattigdomsfelle og blir en langtidsytelse for mange, er det viktig at denne stønaden oppjusteres til et nivå som fører til at den faktisk utgjør en virkelig forskjell for mennesker som er i en vanskelig økonomisk situasjon.

  • Det midlertidige regelverket for bostøtten videreføres ut året. Dette kan føre til at flere kvalifiseres til bostøtteordningen og får en etterlengtet støtte til privatøkonomien.

  • Karensåret for arbeidsavklaringspenger fjernes. Dette betyr at personer som ikke er ferdig avklart for arbeid eller trygd etter tre år ikke lenger skal måtte vente et år før de kan begynne på et ny avklaringsrunde. Dette er en viktig seier, som sørger for at de som ikke har blitt avklart blir dyttet over på sosialhjelp og havner i økonomisk trøbbel.

Flere nyheter:

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva...