Revitalisering av Bostøttealliansen

Velferdsalliansen er medlem av Bostøttealliansen, og etter et par år uten aktivitet har Bostøttealliansen nå kommet seg på beina igjen! Bostøttealliansen ble etablert i mars 2019, men ble etter et års arbeid overrumplet av koronapandemien. Etter initiativ fra medlemmer, har alliansen i 2024 gjenopptatt arbeidet om styrking av bostøtten.

 

Hva ønsker Bostøttealliansen å oppnå?

 

Bostøttealliansen jobber politisk for å styrke bostøtten for de husstandene som trenger den. Stadig økende levekostnader i form av økte priser på mat, husleie og strøm, har understreket behovet for en god bostøtteordning. Bostøttealliansen krever derfor en kraftig økning for å ta igjen prisøkningen de siste årene. 

 

I sin prinsipplattform understreker alliansen behovet for en bostøtte som er rettferdig, tydelig, treffsikker og inkluderende. 

 

Bostøttealliansen har derfor en rekke forventninger til stortingsmeldingen om boligpolitikk som ventes i april 2024, og vil jobbe aktivt med denne framover.


Les mer om prinsipplattformen og kravene på Bostøttealliansens nettside.