Nyhet

Spennende helg med medlemssamling 2022.

Velferdsalliansen ⋅ 19. oktober 2022

Søndag 16.oktober arrangerte Velferdsalliansen EAPN Norway årets siste medlemssamling som ga oss påfyll, gode diskusjoner og et solid grunnlag for veien videre.
Medlemssamlingen, er et seminar som alle medlemsorganisasjonene til Velferdsalliansen inviteres til hvert halvår. Hovedtema var: Rollen og verdien av medvirkning. På programmet sto blant annet presentasjon av Velferdsalliansen EAPN Norway’s funn om medvirkningsarbeid opp mot tillitsreformen, Politiske satsingsområde/ Kommunestyre- og fylkestingsvalget med tanke på planlegging av Regionale fattigdomshøringer. For å avslutte dagen jobbet vi videre med Innspill til Handlingsplanen 2023 og til EU People experiencing Poverty Meeting 2022(PEP) som skal holdes I Brussel 29.-30. November med tema "De uutholdelige levekostnadene"
Det var totalt 15 medlemmer tilstede under samlingen denne gangen.
Zainab Moubarez (organisasjonsrådgiver) presenterte funn om medvirkningsarbeidet, løsninger og strategi for videre medvirkningsarbeid i alliansen og på systemnivå.
Felipe Garcia (politisk rådgiver) presenterte funn fra Poverty Watch, samt strategi for bedre politisk arbeid. Det var også arrangert workshops i forbindelse med medvirkningsarbeidet og strategi for bedre politisk arbeid, hvor hensikten var å kartlegge medlemmenes status/ideer/forslag/utfodringer/muligheter når det gjeldder henholdvis medvirkning og politisk arbeid i sine organisajsoner.
Velferdsalliansen er meget fornøyd med den andre medlemssamlingen i år. Vi har fått enda bedre innsikt og forståelse for medlemmenes muligheter og begrensninger når det gjelder medvikrning og politisk arbeid. Dette er viktig for arbeidet med effektivisering og systematisering av medvirkningsarbeidet vårt videre, samt vår poltiske strategi.

Flere nyheter:

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva...