Nyhet

Statsbudsjettet 2022

Velferdsalliansen ⋅ 21. oktober 2021

Uttalelse fra Velferdsalliansen EAPN Norway vedrørende statsbudsjettet for 2022

Uttalelse fra Velferdsalliansen EAPN Norway vedrørende statsbudsjettet for 2022

I dag 12. oktober ble statsbudsjettet for 2022 lagt frem. Velferdsalliansen EAPN Norway er fornøyd med at det gis 441 millioner til Nav. Midlene skal blant annet gå til IKT-modernisering og øvrig styrking av etaten. At Nav blir tilgjengelig for flere, mer brukervennlig med forsterket faglig kompetanse er viktig for å ta vare på de som trenger veiledning og støtte i vanskelige deler av livet.

I behandlingen av dette budsjettet fremover må det innføres flere tiltak som skal bekjempe og forbygge ulikhet. Nå som den akutte krisen etter koronapandemien er over må det sees fremover og arbeides med flere sosiale tiltak som tannhelsereform, økte og forbedre trygdeytelser, en utbedring av bostøtteordningen og økte levekår for mennesker under fattigdomsgrensen knyttet til bolig og arbeid.

Du kan lese statsbudsjettet i sin helhet her:

Flere nyheter:

Endringer i Bostøtten i Norge

—————— PRESSEMELDING FRA VÅRT MEDLEM OFUR——————- Endringer i bostøtten i Norge Det har vært flere viktige endringer i...

Endringer i Bostøtten i Norge

—————— PRESSEMELDING FRA VÅRT MEDLEM OFUR——————- Endringer i bostøtten i Norge Det har vært flere viktige endringer i...