31.mai var det duket for storskalasamling for medarbeidere, tillitsvalgte, ledere og brukerrepresentanter i NAV hvor tillitsreformen var tema.

Tekst: Ingrid Eitrem

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen etterfulgt av NAV-direktør Hans Christian Holte innledet med sine tanker om tillitsreformen og hvordan det jobbes med tillitsreformen i NAV. Til nå har arbeidet med reformen gitt økt kompetanse og kunnskap om hvordan NAV jobber. Den har også gitt kunnskap om hvordan organisasjonene jobber for å nå frem til målet som er å gi bedre tjenester, ikke bare i NAV, men i hele offentlig sektor.  

Professor Louise Bringelius fortalte om sine betraktninger rundt den svenske tillitsreformen. Hun understreket at svenskene hadde startet en tillitsreform før oss. Bringelius var imponert over hvor grundig arbeid man har gjort med tillitsreformen her i Norge, og at det hadde startet på grasrota både i NAV og med organisasjoner og samarbeidspartnere.  

Blir hørt  

– Som brukerrepresentant i NAV kan jeg slutte meg til at det har blitt lagt stor vekt på våre synspunkter, sier Astri Klonteig som er representant i sentralt brukerutvalg fra Velferdsalliansen.  

Det er et stort ansvar at vi lykkes med vårt interne arbeid som dreier seg om brukermedvirkning. Vi må lære opp brukermedvirkere slik at vi faktisk har mulighet til å legge til rette for lokale brukerutvalg, fortsetter Klonteig.  

Hun vektlegger at det er viktig at det er god dialog med NAV, og at Velferdsalliansen får formidlet sin kunnskap. Innspill i brukerutvalg rundt omkring i Norge skal gå som en rød tråd fra administrasjonen, styret, organisasjonene og våre samarbeidspartnere. 

 

Inspirerende dag 

På storskalasamlingen ble alle oppfordret til å være ambassadører for tillitsreformen.  

Dagen var ment som en inspirasjon for alle som skal være med i det videre arbeidet med tillitsreformen i NAV, sier Astri Klonteig.  

Velferdsalliansen og alle våre organisasjoner har mye kompetanse som må deles med NAV. Vi må alle være aktive og gå inn i dette arbeidet for å få våre saker opp, ut og frem, avslutter Klonteig.  

Møt opp 1. mai!

1. mai nærmer seg. Befinner du deg i Oslo denne dagen, kan du gå i tog med Velferdsalliansen...