Nyhet

Tannhelse inn i egenandelsordningen nå!

5. mars 2020

Vi i Velferdsalliansen EAPN Norway har fra 26. februar tilsluttet oss Fagforbundet Ungs kampanje for at tannhelse skal bli en del av egenandelsordningen.

Sammen med 28 andre organisasjoner fra fagbevegelse, politikk og sivilsamfunn krever Velferdsalliansen at tannhelse likestilles med andre offentlige helsetjenester, og tas inn i egenandelsordningen etter storingsvalget i 2021.

Begrunnelsen er like enkel som den er tragisk. I dag er tannhelse hos voksne et sort hull i den norske velferdsstaten, som rammer de under fattigdomsgrensen og folk som sliter med sykdom, aller hardest.

Vi erfarer at mange i målgruppene vi jobber for, ikke har råd til å gå til tannlegen. Dette fører ikke bare til dårlig munnhelse – men også ofte til forverret helse for øvrig, stigmatisering, skamfølelse og sosial isolasjon.

Skal vi få slutt på den uholdbare situasjonen, må tannhelse likestilles med andre offentlige helsetjenester og bli en del av egenandelsordningen. Det vil fjerne bekymringer, gi mer frihet til flere og utjevne sosiale forskjeller.

 

En mangeårig kampsak

At det offentlige skal anerkjenne at tennene er en del av kroppen også etter fylte 18 år, har vært en kampsak for Velferdsalliansen lenge, men det har vist seg å ta lang tid. Daglig leder, Honoratte Muhanzi, er klar på at hun håper at en bred kampanje skal få politikerne til å våkne.

– Dette er en utrolig viktig sak som vi har jobbet for i mange år, og det vil vi fortsette med helt til vi får gjennomslag. Nå håper jeg at denne kampanjen kan bidra til å vekke politikerne fra dvalen, sånn at tannhelsa får det løftet som trengs etter neste valg, sier hun. 

Daglig leder i Velferdsalliansen EAPN Norway, Honoratte Muhanzi. 

Verst for fattige

Som Velferdsalliansen tidligere har skrevet om i vår Poverty Watch for 2019, er tilgangen til tannhelsetjenesten aller dårligst for de som har minst. Blant de under fattigdomsgrensen er andelen som ikke har råd til et tannlegebesøk 13 prosent, mot 4 prosent i befolkningen som helhet.

I tillegg er arbeidsledige og mottakere av sosialhjelp kraftig overrepresentert, der henholdsvis 18 og 24 prosent ikke har råd til et tannlegebesøk. Da er det på ingen måte rart at personer fra husholdninger med lavinntekt, har vesentlig dårligere tannhelse enn de fra hushold med høyere inntekt.

Totalbildet er også dystert. Ifølge tall fra Fagforbundet Ung, vil nær 150.000 nordmenn i år la være å gjøre nødvendige besøk hos tannlegen, fordi de ikke har råd.

 

Folket er enig

I en undersøkelse utført av Sentio på vegne av Fagforbundet Ung, sier hele 8 av 10 nordmenn at de er villige til å betale mer skatt for å få rimeligere tannhelse, og så mange som 86 prosent sier de ønsker tannhelse inn i egenandelsordningen.

– Mangelen på en ordentlig utbygd tannhelsetjeneste er noe mange føler på kroppen. Nå håper jeg så mange som mulig ønsker å tilslutte seg kampanjen. Skal vi få gjennomslag for å tette hullene i velferdsstaten, må vi bygge brede allianser, avslutter Muhanzi. 

 

Ønsker du eller din organisasjon å støtte kampanjen og følge med på hva som skjer frem mot stortingsvalget i 2021?

Gå inn på Facebook og lik «Tannhelse inn i egenandelsordningen», signer underskriftskampanjen og inviter folk du kjenner til å gjøre det samme.

Vil din organisasjon tilslutte seg kampanjen? Send en e-post til mats.monsen@fagforbundet.no

 


 

Disse organisasjonene er tilsluttet kampanjen:

Fagforbundet * Fagforbundet Ung * Fagforbundet Pensjonister * Sosialistisk Ungdom * Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet * AUF * Senterungdommen * Rød Ungdom * Handel og Kontor Ungdom * Industri Energi Ungdom * Norsk Sjømannsforbund Ungdom * FO-Studentene * Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Ungdom * EL&IT Forbundet * Norsk Tjenestemannslag Ung * Forbundet Tenner & Helse * Forbundet for Ledelse og Teknikk * Landsforeningen Unge Funksjonshemmede * Psoriasis- og eksemforbundet ung * Norsk Transportarbeiderforbund Ung * Pensjonistforbundet * Fattignettverket i Norge * Velferdsalliansen EAPN Norway * Norsk Medisinstudentforening * Piratpartiet * Voksne med medfødt hjernefeil (VMH) * Yrkesseksjon Helse og Sosial * Organisasjonen for uføres rettigheter (Ofur) * Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Flere nyheter:

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva...