Nyhet

Tilbakeblikk Arendalsuka 2022

Velferdsalliansen ⋅ 26. august 2022

Årets Arendalsuke var svært viktig og nyttig for Velferdsalliansen EAPN Norway.
(Honoratte Muhanzi, Liv Airin Fragaat, Laubna Jaffery, Johan Lothe)

Årets Arendalsuke var svært viktig og nyttig for Velferdsalliansen EAPN Norway.  Takket være øremerkede midler til Arendalsuka fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, fikk medlemsorganisasjonene muligheten til å stå på stand og å bygge nettverk under Arendalsuka. Både styreleder og hele sekretariatet var tilstede for å bistå medlemmene.

Medlemsorganisasjonene som deltok var:

FØL (For Økt Levestandard)

Total Rehab

Mental Helse Bamble

Ofur (Organisasjonen for Uføres Rettigheter)

Fattig Talt Ørland

Vi holdt også en Fattigdomshøring onsdag 17.8.22 med tema: Rollen og verdien av frivilligheten, og for de som står utenfor.

Deltakere i samtalen I år var:

Johan Lothe (Wayback), Laubna Jaffery (Ap), Honoratte Muhanzi (daglig leder) og Liv Airin Fragaat (styreleder).

Under fattigdomshøringen diskutere vi:

  • Inntektsgrensen til uføre. Vi mener at den bør justeres tilbake til 1 G
  • Forutsigbarhet til Frivilligheten i Norge mtp. Tilskudd
  • At det offentlige og det frivillige bør utfylle hverandre, og ikke erstatte hverandre
  • At frivillig arbeid er en arena mange arbeidsledige benytter som arbeidstrening – og at man regjeringen bør legge til rette for dette, spesielt mtp inntektsgrensen
  • At frivillig arbeid for mange er en arena for sosialisering og meningsfull aktivitet

Vi er fornøyde med årets Arendalsuke – og ser frem til neste år!

Flere nyheter: