Nyhet

Trygdeoppgjøret

Velferdsalliansen ⋅12. mai 2022

Velferdsalliansen EAPN har med beskymring merket seg de økende levekostnadene i Norge den siste tiden.

De høye strømprisene, boutgiftene, drivstoff- og matpriser rammer spesielt lommeboken til de med lav inntekt. Tross alle lovnader fra regjeringen ser vi desverre at fattigdommen heller øker enn det motsatte.


I disse dager venter mange mennesker spent på utfallet av trygdeoppgjøret. Dette er pensjonistene og de uføretrygdedes årlige inntektsoppgjør. Mange av disse har i dag svært dårlig råd, og setter sin lit til det sosiale sinnelaget til nåværende regjering. Det er vårt innstendige håp at de ikke skal bli altfor skuffet.
 
Vi vil på det sterkeste anbefale at man tar et krafttak for å bedre den økonomiske situasjonen til denne gruppen, som gjennom sitt mangeårige arbeid har vært med på å bygge landet og legge grunnlaget for det samfunnet vi har i dag. Vi er særlig opptatt av minstepensjonistene og de med lavere pensjon. Disse må få styrket kjøpekraften. Pensjonistene må få full uttelling for det store etterslepet på 1,1 prosent fra i fjor, som følge av at anslaget for lønnsveksten var for lavt. Vi ber derfor om at man gjør de nødvendige innrømmelser og bevilgninger slik at pensjonistene kan få en trygg verdig alderdom, uten beskymre seg for økomiske problemer. 
 
Årets forhandlinger sentralt er avsluttet og rammen for årets oppgjør ble 3,7 prosent. Ofur – Organisasjonen for Uføres Rettigheter, en av Velferdsalliansen medlemsorganisasjoner er tydelig i sitt krav til at uføre også blir hørt og lyttet til. De ønsker en økning på 4 prosent for å kunne imøtekomme kjøpekraften og bli mer økonomisk likestilt i samfunnet. 

Flere nyheter: