Fafokonferansen: Når usikkerhet truer

14-15. november ble det årlige People Experiencing Poverty-møtet avholdt i Madrid, i regi av EAPN Europe og EAPN Spain. Temaet for møtet var økte levekostnader i Europa sett i sammenheng med det kommende EU-valget i 2024, og Velferdsalliansen deltok med to representanter.

Tekst: Elida Heløy

Hvert år arrangerer EAPN en samling for mennesker som opplever fattigdom, med hensikt å diskutere hvordan den gjeldende politikken påvirker livet deres og gi dem en stemme i videre politisk utvikling. Samlingen er i tillegg en mulighet for å styrke samarbeidet mellom mennesker og organisasjoner på tvers av landegrenser. Årets tema – “The Unbearable Cost of Living” – var det samme som fjorårets, men med et mer spesifikt fokus på det kommende valget av nytt EU-parlament, som vil finne sted i juni 2024. I den anledning deltok også tre representanter fra det sittende EU-parlamentet og én representant fra Europakommisjonen, noe som ga deltakerne en mulighet til å snakke direkte med politikerne om tiltak for å takle den voksende fattigdomsbølgen i Europa. Ellers deltok omtrent 100 representanter fra 26 europeiske land.

 

Sterke historier

Møtet startet med en velkomst fra Juliana Wahlgren, styreleder i EAPN Europe, etterfulgt av et par innlegg om konsekvensene av den hyppige inflasjonen Europa har sett det siste året, med vekt på at det uten tvil er de som hadde minst fra før som har blitt hardest rammet, både økonomisk og sosialt. Det ble åpnet for kommentarer fra salen, og vi fikk høre mange sterke og inspirerende historier da deltakerne delte erfaringer fra egne liv og lokalsamfunn. 

 

Deretter ble deltakerne fordelt arbeidsgrupper basert på fem temaer relatert til fattigdomskrisen: tilstrekkelig inntekt, anstendig bolig til alle, god energistandard, krisetjenester og tilgang til mat. Disse arbeidsgruppene diskuterte og evaluerte tidligere tiltak relatert til deres respektive temaer, og utarbeidet en handlingsplan som ble presentert for EU-representantene. Forslagene som kom på bordet var mange og varierte, men en rød tråd kunne skimtes gjennom alle konklusjonene: det er avgjørende at mennesker som opplever fattigdommen blir direkte involvert i å utforme politikken som har til hensikt å bekjempe den.

 

Bred enighet

Arbeidsgruppene og EU-representantene ble i tillegg enige om at dette vil bidra til å løse et annet, stadig voksende problem; nemlig skammen som ofte følger med å være økonomisk vanskeligstilt. Det er bred enighet blant forskere om at fattigdom er svært skambelagt, noe som forsterkes både av myndigheter og generelle samfunnsholdninger. Møtedeltakerne skildret mange sterke, personlige erfaringer – alt fra aleneforeldre som jobber mer enn 100%, og likevel blir møtt med argumenter om at de ikke prøver hardt nok, til hjemløse som må risikere å bli dømt av både medborgere og myndighetene, når offentlige toaletter i økende grad har havnet bak betalingsvegg. 

 

Det finnes over 95 millioner mennesker som lever på grensen til fattigdom i Europa, et tall som har økt kraftig siden før corona-pandemien, ifølge EAPN. Hvis det skal utarbeides seriøse og effektive tiltak for å løfte mennesker ut av fattigdom, må de som har direkte erfaring med fattigdom være representert på alle nivåer av den politiske prosessen – det er iallefall et godt sted å starte.

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva...