I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva inntektene fra den beryktede grunnrenteskatten skal brukes til: billigere barnehage og SFO. Fra høsten 2024 vil maksprisen for barnehage senkes til 2000 kr, og gratis kjernetid i SFO vil også gjelde for elever på 3. trinn. 

Dette er naturligvis en gladsak. Deltakelse i både barnehage og SFO for de yngste elevene er en viktig del av barns sosialisering, og derfor ikke noe som bør være forbeholdt de familiene som har råd til det. I tillegg kan deltakelse i barnehage ha betydning for barnas prestasjoner når de begynner på skolen – avhengig av riktig kompetanse og høy nok bemanning blant de ansatte i barnehagen, selvsagt.

Mon tro om Regjeringen Støres økte skatter og avgifter hadde blitt bedre mottatt av “vanlige folk”, hvis hva inntektene fra dette skal brukes til hadde blitt annonsert med en gang?

Fremdeles mange hull
Selv om barnefamiliene får noen økonomiske lettelser fra høsten av, er det ikke bare jubel å høre fra Velferdsalliansen EAPN Norways side. Økt barnehagedeltakelse er vel og bra, men noe som virkelig kunne gitt barn i fattige familier et løft er en kraftig økning av barnetrygden, spesielt beløpet for barn over 6 år. Både fagrapporter, brukerorganisasjoner og privatpersoner påpeker i økende grad at det er vel så mange utgifter knyttet til store barn som til små. Sko og klær fortsetter å være et stort behov ettersom barna ikke slutter å vokse når de fyller 6 år, og kostnader knyttet til blant annet fritidsaktiviteter kan ofte bli for høye for familier med vedvarende lavinntekt å takle.

Hva gjelder bostøtten, blir det heller ingen reell bedring – med tanke på at Bustadmeldinga nylig har vært ute på høring, hadde kanskje dette vært et ypperlig tidspunkt å for eksempel annonsere videreføring av den ekstraordinære strømstøtten? Tannhelse er også et tema som glir glatt forbi Regjeringens fokus.

Hvis denne regjeringen har et ønske om å løfte folk ut av fattigdom, trengs det flere målrettede økonomiske tiltak. Det håper vi å se flere tegn til i neste års statsbudsjett. 

Her kan du lese mer om revidert nasjonalbudsjett for 2024.

Møt opp 1. mai!

1. mai nærmer seg. Befinner du deg i Oslo denne dagen, kan du gå i tog med Velferdsalliansen...