Nyhet

Velferdsalliansen årsmøte 2017

5. mars 2017

Gjennom internasjonale prosjekter bekjemper vi fattigdom ikke bare i Norge, men også over hele Europa! Velferdsalliansen EPAN Norway er stolt medlem av BOSS-prosjektet.
Foto: BOSS project facebookside

Årsmøte i Velferdsalliansen 2017, ble avholdt søndag 5. mars på Batteriet, Oslo. 

Oppstart kl. 09.30 og avsluttet kl. 16.00

Sak 1.

 1. Kontroll av fremmøtte; 21 personer inkludert møteleder.
 2. Kontroll av stemmeberettigede; antall 7 medlemsorganisasjoner.
  De som var representert med stemmerett var:
  Total Rehab, Bibi-Amka, Telemark Innvandringsråd, IHSG – Internasjonal Helse og Omsorgsgruppe, Team Five, FSA – Foreningen for Sosialt Arbeid og Convivencia.

Sak 2.

 1. Godkjenning av innleid møteleder: Daniel RugaasValg av bisitter: Ellen Bachmann (Batteriet)
 2. Valg av referent: Laila Marie Patrong (Sekretariatet) og Tea Skogsrud (Batteriet)
 3. Valg av protokollunderskrivere: Rateb Halabi (Convivencia) og Veronika Vimberg (Bibi-Amka)
 4. Valg av tellekorps: Eva Karlsen (Sekretariatet), Solveig Askjem (FSA – Foreningen for Sosialt Arbeid) og Abdulraham Hamidu (Team Five)

Sak 3.  

      1) Innkalling til årsmøtet: Enstemmig godkjent
      2) Saksliste til årsmøtet: Enstemmig godkjent

 

Sak 4.
Styreleder Johanna Engen presenterte Årsmeldingen, deretter ble det gitt ca. 10 minutter for individuell gjennomlesing og deretter åpnet for kommentarer, innvendinger og spørsmål.

Årsmeldingen ble Enstemmig godkjent med følgende korrigeringer/tillegg:
Side 16: NAV Skien skal endres til NAV Bamble.
Side 18: Sekretariatets ansatte i 2015 – endres til 2016. Og i setningen vedr Honoratte Kashale, skal «leder valgt for Internasjonalt utvalg» flyttes til side 16 under «Arbeid utland – Internasjonalt utvalg».
Side 19; Under rekruttering og samarbeid – vedr. utmeldte organisasjoner i 2016, skal også Singel Sammen føres inn da de la ned sin organisasjon pga. manglende økonomisk driftstøtte.

Sak 5. 

Regnskap 2016 og budsjett for 2017: Enstemmig godkjent.
Revisjonsberetning: Enstemmig godkjent.

Eva Karlsen fra sekretariatet orienterte vedr. regnskapet og detaljer/noter.

Det ble rettet spørsmål vedr. husleie til leilighet (som det står i noter), men dette ble oppklart: Gammel tekst i en konto som henger igjen fra da vi leide pendlerbolig i 2011. Dette skal fjernes/rettes opp. Forøvrig ble det også kommentert at noter og regnskapsføring gir veldig god oversikt med honnør til regnskapsføringen i Velferdsalliansen.

Budsjett for 2017: Eva Karlsen orienterte om reduserte midler som blant annet fører til at Velferdsalliansen skal flytte til mindre lokaler og redusere husleien med nesten 75 prosent. På grunn av reduserte leiekostnader kan lønnsbudsjettet økes. Aktiviteter og arrangementer må forsøkes å gjennomføre med mindre penger, men i flere tilfeller kan det søkes prosjektmidler til disse. Det er søkt prosjektmidler til Fattigdomshøring 15. juni, men høringen vil uansett bli gjennomført (evt. på lavbudsjett) i samarbeid med Frelsesarmeen og Batteriet.

Innspill fra en samstemt årsmøteforsamling: Det er viktig å fokusere på verdien av frivillig arbeid og tydeliggjøre dette i regnskap og årsmelding. Styret tok dette til etterretning og vil prioritere å synliggjøre frivillig arbeid gjennom tekst og tall i neste års rapportering.

Sak 6.
Daglig leder i Velferdsalliansen, Honoratte Muhanzi Kashale, redegjorde for Velferdsalliansens handlingsplan for 2016/17. Handlingsplanen ble Enstemmig godkjent.

Sak 7.
Innkomne forslag til Årsmøtet ble behandlet: 

 1. Innsendt forslag fra Bibi-Amka om gjennomgang av honorarer ble trukket.
 2. Forslaget fra styret til vedtektsendring § 4.2 Styrets sammensetning:
  Styret kan ha inntil to medlemmer med stemmerett fra samme organisasjon, ble ikke behandlet som en vedtektsendring.  Et motforslag ble behandlet i Årsmøtet og stemt over:
  «Årsmøtet gir midlertidig unntak fra vedtekt § 4.2 om styrets sammensetning for en to-årsperiode fram til Årsmøtet i 2019, og tillater inntil to styremedlemmer med stemmerett fra samme organisasjon”. Enstemmig vedtatt.
 3. I tillegg kom det innspill fra årsmøtesamlingen at vedtektene i Velferdsalliansen bør gjennomgås enda en gang. Årsmøtet har gitt styret mandat til å sette sammen en vedtekts komité.


Sak 8.
Valg 
av styreleder, styre- og varamedlemmer, leder for Internasjonalt utvalg og valgkomitemedlemmer, representanter til styringsgruppa for Sosialpolitisk forum og revisor.
Leder av valgkomiteen, Priscilla Babunga var forhindret i å delta.

Dag Westerheim fra sekretariatet la fram valgkomiteens innstilling. 

Styremedlemmer som ikke var på valg, og har et år igjen:
Ana Isabel Taylor Lopez

Ana Lpez2

 Reidun Berger.

12249731 414416925415339 2615234581875711725 n

Trakk seg fra styret av personlige grunner, begge vil bli savnet og vi ønsker dere tilbake senere:

Liv Airin Fragaat

livairin

 Ann Beathe Methi 

Ann Beate Mehti

 

Nyvalgte og gjenvalgte

 

Styreleder:

Torvald Øien
Torvald Øien (Total Rehab)
Valgt ved akklamasjon

Styremedlemmer:
Tayyab Choudri (Internasjonal Helse og Sosialgruppe)

Tayyab Choudri
Maurice Mokulu (Team Five)

Politisk nestleder

Johanna Engen (Bibi-Amka)

Johanna
Solveig Askjem (Foreningen for Sosialt Arbeid)

Solveig Askjem

Alle valgt ved akklamasjon


Varamedlemmer til styret:
Soubhi Thaher (Telemark Innvandrerråd)

Veronika Vimberg (Bibi-Amka)

Abdulraham Hamidu (Team Five)

Alle valgt ved akklamasjon

Styret med varamedlemmer

Styret 2017 2018 mangler Tayyab

Styringsgruppa:
Medlemmer: Johanna Engen (Bibi-Amka) og Tom Byberg Thorstensen
Vara: Priscilla Babunga (Bibi-Amka) og Liv Airin Fragaat (Total Rehab)
Alle valgt ved akklamasjon


Internasjonalt utvalg:
Leder: Honoratte Muhanzi Kashale (Bibi-Amka)
Valgt ved akklamasjon

Øvrige medlemmer til utvalget inviteres og konstitueres etter invitasjon fra leder

Valgkomiteen
Nye medlemmer: Naim Afana (Convivencia) og Liv Airin Fragaat (Total Rehab)
Varamedlem: Hans Ødegaard (TIR – Telemark Innvandrerråd)
Alle valgt ved akklamasjon

Valg av revisor
Benthe Wilhelmsen, autorisert revisor: Gjenvalgt ved akklamasjon

Sak 9.
Årsmøteresolusjon

Resolusjon fra Velferdsalliansen i Årsmøte 2017: Det ble nedsatt en liten arbeidsgruppe som jobbet med Årsmøteresolusjon, Dag Westerheim, Ana Lopez og Liv Airin Fragaat.
Videre ble det Vedtatt av Årsmøtet at resolusjonen ferdigstilles i sekretariatet som gis mandat til å formidle denne videre.

 

Avtroppende styreleder ble takket av

Johanna Engen ble takket av og gitt en gave etter å ha innehatt vervet som styreleder i 6 år.

 

Heving av møtet 

Ordstyrer rundet av og hevet møtet klokken 16:00.

 

Bilde av oss som var med og ikke måtte løpe så fort møtet var hevet:

årsmøte 2017

 

Oslo, 06.03.17

Flere nyheter:

Partnerskapskonferansen 2024

Den 9.april var det duket for Partnerskapskonferansen 2024 på Gardermoen. Velferdsalliansen EAPN Norway deltok i en panelsamtale med...