Nyhet

Velferdsalliansen deltar på EU PeP-møte i Brussel

28. november ⋅ 2022

EAPN og deres medlemmer har samarbeider med EU for å bekjempe fattigdom på europeisk nivå, og ved å belyse og sette fokus på fattigdom og sosial eksklusjon i Europa på EUs agenda.

Overblikk

European Anti-poverty network (EAPN) arrangerer årlig såkalte “People experiencing povery” (PeP) møter. Årets møtet tar for temaet “Uholdbare levekostnader”. Velferdsalliansen EAPN Norway skal delta på årets PeP- møte i Brussel med tre delegater. Årets møte arrangeres den 29. og 30. november, og den 20.utgaven av European Anti-poverty network og sin første fysiske PeP-møtet etter pandemien. Dette blir Velferdsalliansen 17.deltakelse i PeP-møtene. 

EAPN og vårt samarbeid

Velferdsalliansen EAPN Norway og European Anti-poverty Network  stiftet et samarbeid i 2005. EAPN er europas største nettverk som bekjemper fattigdom og sosial eksklusjon. EAPN består av nasjonale, regionale og lokale organisasjoner og foreninger, og inkluderer frivillige organisasjoner og grasrot-grupper som sammen jobber mot fattigdom og sosial ekskludering. EAPN ble stiftet i 1990, og består i dag av 31 nasjonale frivillige organisasjoner og grasrot-foreninger, samt 13 europeiske organisasjoner. 

EAPN og deres medlemmer har samarbeider med EU for å bekjempe fattigdom på europeisk nivå, og ved å belyse og sette fokus på fattigdom og sosial eksklusjon  i Europa på EUs agenda. 

EAPN arrangerer årlige PEP-møter

Velferdsalliansen EAPN Norway har stilt med delegasjon og 2022 er vår 17.deltakelse.

EAPN med støtte fra  Europakommisjonen arrangerer årlig “ European people living in poverty” møter  (PEP-møter).  Deltakere på møtene er mennesker som har opplevd fattigdom innenfor EU og EFTA land. I møtene diskuteres det hvordan dagens politikk og regelverk påvirker hverdagen til mennesker i fattigdom. Andre deltakere på møtene er EU institusjoner, sosiale partnere, NGOer, akademia og andre relevante aktøter. 

Pep-møtene skal bidra til å oppnå EU mål om å bekjempe fattigdom i Europa ( (in the Social OMC, Europe 2020, Declaration of the 2010 EU Year to combat Poverty, Social Investment Package) ved å styrke stemmen til folk som opplever fattigdom og sosial eksklusjon.  

Årets EU PeP møte skal fokusere på de “uholdbare levekostnadene”  og holdes i Brussel 29-30.november.  Videre skal årets møte diskutere utfordringene og løsninger knyttet til de uholdbare levekostnadene som er skapt av multiple kriser vi har møtt på de siste årene: den økonomiske krisen, klimakrisen, krigen i Ukraina og effekten av koronakrisen. 

Fjorårets PeP-møte

Fjoråets tema var “ Recharging Social Europe”. Velferdsalliansen deltok på dette møtet. 

Under fjorårets møtet diskutere vi:

  1. Bolig og bosted
  2. Tilstrekkelig minimums inntekter/minstelønn
  3. Viktigheten av helsetjenester med god kvalitet
  4. Digitalisering og tilgangen på offentlige tjenester

Les mer om programmet her

Flere nyheter:

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva...