Nyhet

Velferdsalliansen diskuterer Nav i ny podkast

11. august 2020

Daglig leder i Velferdsalliansen EAPN Norway er med i første episode av Fafos nye podkast. Nav er tema for episoden, hvor Fafo-forsker Arne Backer Grønningsæter er studiovert og Anne Hege Strand, Fafo-forsker, og Kirsten Rytter, tidligere Nav-leder i Oslo og styremedlem i Foreningen for sosialt arbeid, også deltar.
Anne Hege Strand, Kirsten Rytter, Arne Backer Grønningsæter og Honoratte Muhanzi er med i første episode av Fafopodden. (Foto: Fafo)

Daglig leder i Velferdsalliansen EAPN Norway er med i første episode av Fafos nye podkast. Nav er tema for episoden, hvor Fafo-forsker Arne Backer Grønningsæter er studiovert og Anne Hege Strand, Fafo-forsker, og Kirsten Rytter, tidligere Nav-leder i Oslo og styremedlem i Foreningen for sosialt arbeid, også deltar.

 

Ulike perspektiver på hvordan Nav kan styrkes

Intensjonen med podkastepisoden er å belyse et viktig tema – hvordan kan Nav styrkes? Blant annet stilles det spørsmål om hvilke hull som eksisterer i dagens Nav-system, hvem som rammes av disse og hvordan de kan tettes igjen.

Gjestene representerer ulike perspektiver, som gir en nyansert belysning av temaet. Strand er med som representant for forskermiljøet, mens Muhanzi representerer brukerne av Nav. I tillegg representerer Rytter en som har vært på innsiden av Nav-systemet. Med andre ord belyses temaet fra både et forsker-, bruker- og Nav-perspektiv.

 

Enighet om AAP-ordningens begrensninger

Gjestene er i stor grad enige om at ordningen for arbeidsavklaringspenger, eller AAP, utgjør et av de største hullene i dagens Nav-system. Denne ordningen ble nedskjært i 2018. Tidsavgrensningen på tre år gjør at ordningen er lite fleksibel, og den bør heller være individuell ifølge Fafo-forsker Strand. Karenstiden på 52 uker gjør at mange tidligere AAP-mottakere går over til å bli mottakere av sosialhjelp, som i utgangspunktet er ment som nødhjelp for en begrenset tidsperiode. Strand omtaler det som «idioti» at personer skyves fra AAP over til sosialhjelp. Enda mer kritisk er det at de som ikke oppfyller de strenge kravene for å få sosialhjelp, blir stående helt uten inntekt. Muhanzi kaller dette for en fattigdomsfelle i dagens system.

 

Nei til sosialhjelp som langtidsytelse

Selv om podkastgjestene inntar noe ulike perspektiver på hva som mangler ved dagens Nav-system, tas det av alle opp som problematisk at sosialhjelp er blitt en langtidsytelse. Muhanzi forteller om Velferdsalliansens handlingsplan mot fattigdom, som innebærer konkrete tiltak for å redusere fattigdommen i Norge. Ett av disse er å gi langtidsmottakere av sosialhjelp og langtidsledige rett til kvalifiseringsprogram og opplærings- eller lærlingplass med lønnstilskudd. Kort fortalt er handlingsplanens hovedstrategi å få de som står utenfor inn i arbeid, samtidig som at alle som ikke kan jobbe skal få ytelser som er tilstrekkelige til å leve gode og verdige liv.

 

Styrk rettighetene, men også systemet

Rytter vektlegger at styrkingen av Nav må skje gjennom en styrking av både brukernes rettigheter og selve Nav-systemet. For at brukerne skal ha tillit til Nav, er det sentralt at de har tydelige rettigheter. Utydelige rettigheter kan resultere i maktesløshet og mangel på tillit blant brukere. Samarbeidet mellom brukere og veiledere må styrkes, og dette forutsetter tillit mellom partene. Samtidig forutsetter det at Nav får flere veiledere og at disse får økt sin beslutningsmyndighet, mener Rytter.

Første podkastepisode av Fafopodden framhever viktigheten av å identifisere og tette hull i Nav-systemet. Det trengs videre debatt om hvordan Nav kan styrkes, og den debatten ønsker Velferdsalliansen EAPN Norway å ta en aktiv del i.

 

Episoden ble spilt inn i slutten av mai 2020 og er tilgjengelig på SoundCloud, iTunes og andre avspillingstjenester.

Flere nyheter:

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva...