Fafokonferansen: Når usikkerhet truer

 Mottar du arbeidsavklaringspenger (AAP), sykepenger eller sosialhjelp fra NAV? Nå kan du være med i et viktig forskningsprosjekt hvor du kan si din mening.

Prosjektet «Velferdserfaringer» er et prestisjefylt forskningsprosjekt som er støttet av Det europeiske forskningsrådet (ERC). Dette er et forskningssamarbeid mellom universiteter og brukerorganisasjoner i fem land: Norge, Skottland/England, Estland, Ungarn og Spania. Prosjektet er svært innovativt – for første gang, involveres aktivt brukerorganisasjoner i hvert land og deres medlemmer i forskningen om hvordan det føles og oppleves å søke om og motta ytelser og stønader, og hvordan det påvirker søkernes livskvalitet.

Ved å sammenligne folks erfaringer med velferdssystemet i Norge med folks erfaringer fra de andre prosjektlandene, kan vi til slutt komme velferdsstatens mottakere til gode gjennom å skape bedre tjenester på systemnivå. Når prosjektet er ferdig vil vi formidle kunnskapen gjennom en rekke events og formidlingstiltak knyttet til forskningsprosjektet både nasjonalt og internasjonalt.

Workshopen

Vi håper at mennesker som har levd erfaring med å søke om og motta velferdsytelser og stønader, vil bli med i forskningen. Hvis du er mellom 18 og 72 år og mottar enten sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) eller sosialhjelp, vil vi gjerne få invitere deg med på en workshop.

I workshopen kan du delta i gruppeaktiviteter og samtaler om dine erfaringer som mottaker av ytelser eller stønader i NAV-systemet. Disse samtalene er avgjørende for forskningsprosjektet for å forstå individuelle og felles erfaringer. Samtalene vil bli skrevet opp, anonymisert, og brukt i resultatene fra prosjektet.

Den første workshopen vil finne sted i Oslo den 20. juni, så ta kontakt så raskt som mulig for å være med på denne. Vi skal da  snakke med alle som mottar AAP. Reiseutgifter vil dekkes og det vil bli gitt kompensasjon i form av gavekort for å være med i studien. 

Hvis du har spørsmål om studien, kan du kontakte:

For påmelding til forskningsprosjektet kan du kontakte: 

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva...