Nyhet

Webinar om baksidene med New Public Management

17. november 2020

Onsdag 11. november deltok Velferdsalliansen EAPN Norway som observatør på et webinar om konsekvensene av New Public Management (NPM) i offentlige velferdstjenester. Webinaret, som besto av fire paneldiskusjoner, var både lærerikt og tankevekkende.
NPM-webinaret ble avsluttet med et politikerpanel. (Skjermdump av Facebook-siden til RIO)

Onsdag 11. november deltok Velferdsalliansen EAPN Norway som observatør på et webinar om konsekvensene av New Public Management (NPM) i offentlige velferdstjenester. Webinaret, som besto av fire paneldiskusjoner, var både lærerikt og tankevekkende.

 

Brukerne er til for virkemidlene – ikke omvendt

I første panel kunne blant annet Arne Johan Vetlesen, filosofiprofessor, fortelle om hvordan profesjonsutøverne i helsesektoren står i en klemme. Den enkelte opplever nemlig en uforenelighet mellom arbeidsgivers krav om måloppnåelse og brukeres krav om helsetjenester av høy kvalitet. Bjarne Øvrelid, førsteamanuensis i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie, snakket på sin side om Navs forsøk på å implementere arbeidslinja. Han var kritisk til tendensen om at brukerne er til for virkemidlene, fremfor at virkemidlene er til for brukerne.

Velferdsalliansen EAPN Norway ser med bekymring på utviklingen om at brukerbehov ikke blir dekket på grunn av streng målstyring. Norge bør ikke være et land som setter økonomiske mål foran menneskers faktiske behov. Derfor er det på sin plass at brukerne settes i fokus for utformingen og styringen av alle landets velferdstjenester.

 

Brukermedvirkning er politikk

Andre panel startet med at samfunnsviter Erika Gubrium beskrev hvordan NPM ikke bare innebærer mindre tillit til ansatte, men også til brukere. Professoren påsto at dersom det ikke blir mer politisk anerkjennelse av fattige i Norge, kan vi trolig vente økende polarisering og utenforskap. Videre snakket Kenneth Arctander Johansen, leder i RIO, om brukermedvirkning. Brukermedvirkning er politikk og et uttrykk for demokratiet, argumenterte han. Stemmene til utsatte grupper må løftes, for å kunne tenke nytt og endre gjeldende praksiser på ulike felt.

Velferdsalliansen EAPN Norway deler Arctanders syn og mener at brukermedvirkning er essensielt for opprettholdelsen av vårt deltakende demokrati. For å sikre en sterk, demokratisk velferdsstat, må brukermedvirkningen være reell. Hva gjelder for eksempel Navs brukerutvalg, må det sikres at brukerrepresentantene i disse utvalgene får tilbud om opplæring og kursing. Slik kan de spille bedre inn om problemer lokalt og på systemnivå. Videre må Nav forbedre sine internrutiner for hvordan brukerrepresentantenes innspill tas videre.

 

Kompleksitet og skjønnsutøvelse

Diskusjonen om NPM fortsatte i tredje panel. Kritiske innvendinger kom fra Mimmi Kvisvik fra Fellesorganisasjonen, som mente at velferdstjenester er komplekse og behøver en stor grad av skjønnsutøvelse. Markedstenkningen, med sitt fokus på målbare økonomiske resultater og lange sjekklister, kan derfor ikke brukes i velferdspolitikken. Ellen Dalen fra Norsk Tjenestemannslag påpekte behovet for en tillitsreform. Tillitsstyring handler ikke om mangel på styring, men om å sette samfunnsoppdraget i fokus fremfor profitt.

Vi bør være stolte av å leve i et samfunn med høyt tillitsnivå. For å opprettholde denne tilliten, som vi har sett viktigheten av under koronapandemien, mener Velferdsalliansen EAPN Norway at vi bør legge om til større grad av tillitsstyring. Detaljstyringen under NPM svekker tillitsnivået og dermed også den norske velferdsstaten.

 

Offentlig sektor er ikke privat sektor

Avslutningsvis ble politikere invitert inn i diskusjonen. Masud Gharahkhani fra Arbeiderpartiet ga uttrykk for bekymring for at de på toppen og de på gulvet har ulike virkelighetsbeskrivelser. Som en del av løsningen presenterte han tillitsreformen som ett av partiets hovedprosjekter. Rødt-politiker Seher Aydar uttalte at vi ikke må late som at offentlig sektor er privat sektor. For Rødt er det viktig å ta kampen mot NPM i offentlige velferdstjenester, fordi dette er en dårlig løsning for menneskene som disse tjenestene er for.

Velferdsalliansen EAPN Norway mener vi bør videreføre den lange, norske tradisjonen om en sterk offentlig velferdsstat. I et land som vårt bør alle ha tilgang til velferdstjenester, og vi må sørge for at de med tynnest lommebok ikke ekskluderes på grunn av privatiseringen av og markedstenkningen rundt velferd.

 

En særlig takk til arrangørene av dette viktige webinaret: Marit Borg, Heidi Haukelien og Bengt Karlsson (Universitetet i Sørøst-Norge), Kenneth Arctander Johansen (RIO), Dagny Adriaenssen Johannessen (Foreningen for Sosialpolitisk Arbeid), Helene Bank (For velferdsstaten) og Gro Beate Odinsen (psykisk helsearbeider).

Flere nyheter:

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva...