Fafokonferansen: Når usikkerhet truer

1- 2.februar 2024 deltok Velferdsalliansen EAPN Norway på en samling i Madrid knyttet til forskningsprosjektet “Welfare Experiences”. 

 

Prosjektet “Welfare Experiences” skal utforske folks erfaringer med å motta ytelser og trygd fra velferdstjenestene i fem ulike land. Landene som er med i prosjektet er Estland, Ungarn, Spania, Storbritannia og Norge. I Norge skal to norske forskere ved Oslo Met ha ansvar for det kvalitative og kvantitative arbeidet, Erika Gubrium og Kjetil van der Wel. 

 

Målet med det kvalitative arbeidet er å se på de mange erfaringene som stønadsmottakerne har, og utforske deres interaksjon med velferdssystemet. Det kvantitative studiet vil være en komparativ undersøkelse av erfaringer. Velferdsalliansen EAPNs organisasjoner vil delta i prosjektet, og det vil særlig bli tatt hensyn til hvordan mottakere av stønader og ytelser fra velferdstjenestene opplever sikkerhet, verdighet og rettferdighet. 

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva...