Nyhet

Medlemssamling og årsmøte 2023

13. mars ⋅ 2023

Helgen 11. og 12.mars har Velferdsalliansen EAPN Norway hatt medlemssamling og årsmøte, hvor vi har hatt svært gode politiske diskusjoner, og fått faglige presentasjoner. Sammen med medlemmene våreh ar vi fått vedtatt svært god politikk.

På lørdag startet medlemssamlingene med at styreleder åpnet møtet, og ønsket medlemmene velkommen. Hun informerte om historikken og fremtidsvisjonen til Velferdsalliansen.

Organisatorisk nestleder og vår representant i sentralt brukerutvalg i Nav tok medlemmene gjennom en oppdatering om medvirkningsarbeid fra det forrige året og en presentasjon av hovedtrekkene om viktigheten og betydningen av brukermedvirkning med mål om å skape engasjement rundt NAV brukermedvirkning og intern medvirkning.

Vårt styremedlem og tidligere politisk nestleder ga oss en gjennomgang av Velferdsalliansens handlingsplan mot fattigdom, og tok imot innspill til endring og forbedringer fra medlemmene. Vår politiske rådgiver ga oss en presentasjon om hvordan arrangere lokale fattigdomshøring, og tok oss gjennom forslag til resolusjoner sammen med daglig leder.

Søndag var det klart for årsmøte i Velferdsalliansen. Her vedtok vi handlingsplan for 2023, og to årsmøteresolusjoner:

Klikk her for å lese resolusjonene

Flere nyheter: