Nyhet

Vår dag: Fattigdomshøring 17.10.2022

Velferdsalliansen ⋅ 19. oktober 2022

Poverty Watch for 2022 er ute.

Den 17. oktober, er den internasjonale dagen for utryddelse av fattigdom. Og det var akkurat den dagen vi valgte å markere VÅR DAG, en nasjonal markering av Frivillighetens år som involverer alle i den norske frivilligheten.

I den anledning hadde Velferdsalliansen EAPN Norway en fattigdomshøring hvor det ble lagt frem foreløpige funn og anbefalinger.  Dette er en bottom-up-analyse fra våre medlemsorganisasjoners perspektiv og gir en samling nøyaktige data (hovedfunn, meldinger og anbefalinger) om fattigdomstilstanden i Norge.

Medvirkere i Samtalen om fattigdom i Norge satt søkelys på de mange nådeløse krisene som påvirker uforholdsmessig de fattigste hardest og som har forverret fattigdom og ulikheter: den pågående krigen i Ukraina, den skyhøye inflasjonen og selvfølgelig de økende mat- og energiprisene, og den langsiktige virkningen av COVID-19-pandemien. 

Paneldeltakere: 

Stine Høivik (Nestleder Viken Sv), Rune Halvorsen (professor på OsloMet – Oslo Metropolitan University), og Jahn-Tore Fjeldstad (NAV-ombudet i Agder). 

Med Helene Bank som møteleder. 

Flere nyheter: