Høringsuttalelser og innspill

Innspill til Nordisk Ministerråd

Velferdsalliansen ⋅ 17. april 2023

Vi i Velferdsalliansen EAPN Norway takker for muligheten til å gi innspill til Nordisk ministerråd sin halvtårsvurdering for Vår vision 2030

 Her har dere korte men konkrete innspill til politiske områder vi er svært opptatt av og mener må få større fokus i deres arbeid videre. Fattige og lavinntektsfamilier blir ofte glemt når man skal videre inn i fremtiden, og vår vision er at de skal bli inkludert i arbeidet dere gjør.

 

Mål 1: Nordisk ministerrådet ska stärka forskning och utveckling och främjandet av lösningar som stödjer koldioxidneutralitet och klimatanpassning, bland annat avseende transport-, bygg-, livsmedel- och energiområdet. 

EAPN Norway støtter videre forskning på bærekraftige løsninger som i fremtiden vil senke klimagassutslipp og bidra til at mennesker kan leve «et grønnere» liv. Likevel er det viktig for oss å påpeke at omstilling ofte fører til prisvekster som fattige og lavinntektsfamilier ikke får nytte godene av. Nye energieffektive boliger er ofte svært kostbare og krever høye lån og høye inntekter. Dette fører til at kun rike- og middelklassefamilier som har anledning til å være med på den grønne omstillingen. 

Miljøeffektive boliger er ofte også energieffektive, noe som gjør at energikostnadene holder seg nede, noe som igjen blir om til et unikt gode for de som har råd til disse nye boligene. Fattigere familier må derfor fortsette å leie eller kjøpe gamle bygninger som bruker mye energi og som blir kaldere om vinteren, dette utvikler seg til svært stor problemstilling for dem som opplever energifattigdom og må skru av alt av varme og lys for å holde strømregningene nede og ha råd til mat og andre regninger.

Det samme gjelder større satsning på el-biler. El-biler er ofte dyrere enn gamle fossilbiler, noe som gjør at man må ha god økonomisk råd for å kunne investere i en. Samtidig øker drivstoffprisene så mye at dersom man har en fossilbil, må man regne med at store deler av inntekten din går til å kjøpe bensin/diesel. Lavinntektsfamilier bor ofte utenfor sentrum og i områder som har et dårlig kollektivtilbud, da blir man svært avhengig av fossilbilen man har og kommer dessverre ikke unna høye bensinpriser. 

Vårt konkrete innspill er at dere også inkludere forskning på hvordan grønn omstilling påvirker de vanskeligstilte i samfunnet, og hva som må gjøres for å også inkludere dem i den grønne omstillingen, ellers får vi et klasseskille på hvem som kan være med på den grønne omstillingen og hvem som ikke kan det.

Mål 4: Nordiska ministerrådet ska göra det mycket enklare och mer attraktivt för nordiska konsumenter att prioritera hälsosamma och miljö- och klimatvänliga val med en gemensam satsning på hållbar konsumtion. 

Miljøvennlige produkter har ofte en høyre produksjonspris enn miljøfiendtlige produkter. Denne prisforskjellen reflekteres ofte i prisen som forbrukere må betale for varene og tjenestene de ønsker seg. Dersom det ikke er mulig å gjøre miljøvennlige produkter mer tilgjengelig for mennesker som har dårlig råd i hverdagen, så er det viktig å forske på hva som skal til for å senke prisen for forbrukere, slik at det alltid er verdt å satse på miljøvennlige produkter, uansett størrelsen på lommeboken man har.

Mål 9: Nordiska ministerrådet ska bidra till god, jämställd och trygg hälsa och välfärd för alla. 

Vi støtter mer satsning på gode helsetilbyd for LBTQ-mennesker, dette er noe som vi ser ofte blir neglisjert og som fører til at små, men viktige grupper ikke får et verdifullt tilbud i hverdagen. Det samme mener vi fattige og lavinntektsfamilier også må få tilbud om. Selv om egenandelene i nordiske land er lave når man søker helsehjelp, er det fortsatt svært mye penger for mennesker som lever fra lønnslipp til lønnslipp eller som kun får inntekt via sosiale ytelser. Enkelte helsetilbud som tannlege er ofte ikke finansiert er staten, noe som gjør at økonomiske klasseskiller blir svært synlig gjennom tannhelsen man har. Det er ikke et velferdssamfunn verdig og vi mener at nordiske land må samarbeide for å sikre at alle får hjelp til å opprettholde en god tannhelse, uansett størrelsen på lommenboken man har.

Flere saker: