Høringsuttalelser og innspill

Lavlønn: bedriftsfenomen eller næringsproblem?

Ingrid Eitrem ⋅ 12. mai 2023

I en ny rapport fra Fafo har det blitt undersøkt hvorvidt lavtlønte er jevnt spredt ut i bedrifter eller om det er noen bedrifter som skiller seg ut med relativt høy andel lavtlønte.

I Norge kan en ¼ av arbeidstakerne i aldersgruppen 20- 66 år karakteriseres som lavtlønte, og de med lavest lønn har sakket akterut. Inngangen til lavtlønnsyrker leder til et segment som har svakere lønnsvekst enn øvrige deler av arbeidsmarkedet. Dagens lavtlønnsjobber er lengre unna midtpunktet i lønnsfordelinger enn før. 

 

Å begrense omfanget av lavlønnet arbeid 

 For å begrense omfanget av lavlønnet arbeid er det derfor viktig med veier over i andre deler av arbeidsmarkedet. For å stimulere til en slik form for mobilitet kan det tenkes to spor. Man må tilrettelegge for to spor: tilrettelegging for investering i humankapital/ livslang næring/ styrking av kollektive partsforhold og støtte virksomheter med evne til å løfte arbeidstakere ut av lavlønnsstatus, sier Bjorn Dapi som er forsker ved Fafo da rapporten ble presentert. 

 Å komme seg ut av lavlønnsstatus kommer ikke bare an på arbeidstakerens kjennetegn og forhandlingsstyrke, men også av kjennetegn ved arbeidsplassen, fortsetter Dapi.

 

To bransjer

I rapporten blir det tatt stilling til hvor jevn lavlønn er fordelt i to bransjer: bygg- og anleggsbransjen og overnatting- og serveringsbransjen. Det blir stilt spørsmål om hvor vidt tariffavtaledekning har noe i si for lønnsnivå. Videre belyser rapporten hvor stor andel av sysselsettingen som finnes i virksomheter med ulike nivåer av lavlønn og hvor jevn lavlønn fordeler seg på tvers av virksomheter.

 

Ikke et klart svar

Forskere som står bak rapporten, konkluderer med at det ikke er svart/hvitt svar på om lavlønn er et nærings- eller bedriftsfenomen. Likevel ser man noen forskjeller mellom næringene som har blitt tatt for seg i rapporten. 

 I Bygg- og anleggsbransjen er det et lavt lavlønnsomfang. Det vil si at de fleste i næringen jobber i virksomheter med lav andel lavlønn, og at lavlønn er mindre jevnt fordelt.  I overnatting- og serveringsbransjen er det en høy andel lavlønn. En stor del av sysselsettingen finnes i virksomheter med middels nivåer av lavlønn, og lavlønn er jevnere fordelt på tvers av virksomheter enn ellers i økonomien, sier Elin Svarstad som er forsker ved Fafo. 

 

Les rapporten her: Lavlønn: Nærings- eller virksomhetsfenomen | Fafo-rapport 2023:15

Flere saker: