Høringsuttalelser og innspill

Velferdsalliansen EAPN har kommet med høringssvar til forskriftsfesting av ny ungdomsgaranti

Alle Høringsuttalelser og innspill Høringsuttalelser og innspill Velferdsalliansen EAPN har kommet med høringssvar til forskriftsfesting av ny ungdomsgaranti Felipe F. Garcia ⋅ 24. mai 2023 Høringssvar fra Velferdsalliansen EAPN Norway: Forslag til nytt kapittel 4 i ny forskrift om oppfølgingstiltak i Arbeids- og velferdsetatens egenregi (forskriftsfesting av en ny ungdomsgaranti). Gratis barnehage, SFO og fritidskort/tilbud …

Velferdsalliansen EAPN har kommet med høringssvar til forskriftsfesting av ny ungdomsgaranti Les mer »

Lavlønn: bedriftsfenomen eller næringsproblem?

Alle Høringsuttalelser og innspill Høringsuttalelser og innspill Lavlønn: bedriftsfenomen eller næringsproblem? Ingrid Eitrem ⋅ 12. mai 2023 I en ny rapport fra Fafo har det blitt undersøkt hvorvidt lavtlønte er jevnt spredt ut i bedrifter eller om det er noen bedrifter som skiller seg ut med relativt høy andel lavtlønte. I Norge kan en ¼ …

Lavlønn: bedriftsfenomen eller næringsproblem? Les mer »

Høringssvar fra Velferdsalliansen EAPN Norge, Forslag til endring i Arbeidsmiljøloven

Alle høringsuttalelser og innspill Høringsuttalelser og innspill Høringssvar fra Velferdsalliansen EAPN Norge, Forslag til endring i Arbeidsmiljøloven Velferdsalliansen ⋅ 17. april 2023 Velferdsalliansen mener at det er et betydelig problem at det er mangel på heltidsstillinger og utbredt bruk av deltidsstillinger i både offentlig og privat sektor. Deltidsarbeid kan også påvirke den enkeltes evne til …

Høringssvar fra Velferdsalliansen EAPN Norge, Forslag til endring i Arbeidsmiljøloven Les mer »

Velferdsalliansens innspill til ekspertgruppen for BFD

Alle høringsuttalelser og innspill Høringsuttalelser og innspill Velferdsalliansens innspill til ekspertgruppen for BFD Velferdsalliansen ⋅ 17. april 2023 Å leve i fattigdom.. ..påvirker ikke bare individet, men det påvirker også familien deres. I Norge i dag lever ca. 111 000 barn i familier med vedvarende lavinntekt. Disse barna har ikke tilgang på de samme materielle …

Velferdsalliansens innspill til ekspertgruppen for BFD Les mer »

Innspill vedrørende sosialhjelpsordningen

Alle høringsuttalelser og innspill Høringsuttalelser og innspill Innspill vedrørende sosialhjelpsordningen Velferdsalliansen ⋅ 17. april 2023 Basert på hva vi har opplevd de siste årene, spesielt våre medlemmer, kan vi beskrive sosialhjelpsordninger i Norge som salderingsposter i statsbudsjettet. Den borgerlige regjeringen innførte en rekke økonomiske kutt i sine 8 år ved makten, her er noen eksempler: …

Innspill vedrørende sosialhjelpsordningen Les mer »

Innspill til Stortinget om levevilkår i byer og byområder

Alle høringsuttalelser og innspill Høringsuttalelser og innspill Innspill til Stortinget om levevilkår i byer og byområder Velferdsalliansen ⋅ 17. april 2023 Høringssvar fra Velferdsalliansen   Bedre levekår i byer og byområder Basert på hva vi har opplevd de siste årene, spesielt våre medlemmer, kan vi beskrive sosialhjelpsordninger i Norge som salderingsposter i statsbudsjettet. Den borgerlige regjeringen …

Innspill til Stortinget om levevilkår i byer og byområder Les mer »

Innspill til Nordisk Ministerråd

Alle høringsuttalelser og innspill Høringsuttalelser og innspill Innspill til Nordisk Ministerråd Velferdsalliansen ⋅ 17. april 2023 Vi i Velferdsalliansen EAPN Norway takker for muligheten til å gi innspill til Nordisk ministerråd sin halvtårsvurdering for Vår vision 2030  Her har dere korte men konkrete innspill til politiske områder vi er svært opptatt av og mener må få større …

Innspill til Nordisk Ministerråd Les mer »

22/4264-1 Høringssvar: «Bostøtten – opprydning og forankring»

Alle høringsuttalelser og innspill Høringsuttalelser og innspill 22/4264-1 Høringssvar: «Bostøtten – opprydning og forankring» Velferdsalliansen ⋅ 17. april 2023 Høringssvar fra Velferdsalliansen EAPN Norge  Først og fremst vil vi takke ekspertutvalget for en god og oversiktlig rapport.  Bostøtte er en viktig ordning for å hjelpe personer og familier som opplever lavinntekt og høye boutgifter. Grupper …

22/4264-1 Høringssvar: «Bostøtten – opprydning og forankring» Les mer »

Arbeidslinjen og inntektssikring

Alle høringsuttalelser og innspill Høringsuttalelser og innspill Arbeidslinjen og inntektssikring Velferdsalliansen ⋅ 17. april 2023 Arbeidslinjen er det begrepet som brukes for å beskrive innretningen på inntektssikringen i Norge. Det handler om at ytelsene skal lede til arbeid, eller innebære deltakelse i aktiviteter som på sikt kan lede til arbeid. Begrunnelsen for denne innretningen finner …

Arbeidslinjen og inntektssikring Les mer »

Høring – NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring (09.06.2021)

Alle høringsuttalelser og innspill Høringsuttalelser og innspill Høring – NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring (09.06.2021) 17. juni 2021 Høringssvar fra Velferdsalliansen EAPN Norway angående NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring Vi viser til den ovennevnte NOU-en, som ble sendt på høring 18.03.2021. Velferdsalliansen European Anti-Poverty Network Norway er et politisk uavhengig samarbeidsnettverk …

Høring – NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring (09.06.2021) Les mer »