Høringsuttalelser og innspill

Notat om Nav-ombud, overlevert Arbeids- og sosialdepartementet 27.04.2020

30. april 2020

Notatet kalt «Nav-ombud – hva, hvorfor, hvordan?» er utarbeidet av Velferdsalliansens sekretariat på vegne av og med innspill fra Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge (SF).

Det ble overlevert Arbeids- og sosialdepartementet under møtet i Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte, ledet av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, 27.04.2020. I tillegg ble det også oversendt Arbeids- og sosialkomitéen på stortinget samt Karin Andersen i SV.

I notatet legger vi blant annet frem hva vi mener funksjonene til ombudet skal være og hvordan det bør organiseres. I tillegg demonstrerer vi hvorfor vi ser et Nav-ombud som en viktig del av løsningen for et bedre Nav for brukere og ansatte.

Les hele notatet her: Nav-ombud_-_hva_hvorfor_hvordan.pdf

Flere saker: